Leca Isoblock Rex ger välisolerade hus, som samtidigt har alla fördelar med tungt byggande. Stenhus med tunga väggar har goda egenskaper för värmelagring, ljudabsorption och fuktsäkerhet. Hus byggda med block av Leca Lättklinker har en suverän boendekomfort och låga underhållskostnader. Klicka här för vidare information.

Leca Isoblock Rex är framtaget i nära samarbete med Skanskas utveckling av energieffektiva stenhus. Skanska bygger just nu ett provhus med ytterväggar av materialet. Väggarna är en del i ett nytt huskoncept under namnet Öresund Green.

Leca Isoblock finns redan i Sverige. Leca Isoblock Rex är ett bredare block på 50 cm. Blocket består precis som tidigare av två ytterdelar av Leca Murblock och en mellanliggande isolering. Blocken tillverkas i en patenterad process. Ett skikt av polyuretanskum palceras mellan två Leca Murblock. Så får det gedigna putsade murverket också en mycket god isoleringsförmåga. En vägg murad med Leca Isoblock Rex har ett U-värde kring 0,07 W/m² ºC. Detta innebär en möjlighet att bygga de energisnålaste stenhusen på marknaden.