EcoRub är ett spännande företag som vi följer. Trots viss fördröjning presenterar vi därför i dag lite information. Företaget inleder samarbete med Roxtec och noteras på Aktietorget. Klicka här för att läsa vidare…

EcoRub ska tillverka och sälja produkter, baserade på återvunnet gummi och plast. De ska vara miljöriktiga, tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga. 

EcoRub har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver. De skapar då ett nytt material med unika egenskaper. De är bland annat  åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Det är avsett för formsprutning inom plastindustrin. Nu har de tillsammans med Roxtec AB funnit ett nytt användningsområde.

Roxtec AB i Karlskrona är den marknadsledande tillverkaren av avancerade tätningar för rör och kablar baserad på Multidiameter™. Restprodukter från tillverkningen kan även återanvändas i nyproducerade produkter.

EcoRub ser en fördel med att använda Roxtecs restprodukter av EPDM. Dessa har mycket svagare doft än återvunnet gummi från t.ex. bildäck. Det ger möjligheter att använda materialet till applikationer, där doften är en kritisk faktor. T.ex. i olika konsumentprodukter och andra inomhusapplikationer. Den blå färgen som är signifikativ för Roxtec, ger nya möjligheter då de flesta av dagens produkter blir svarta. 

Roxtec ser det inte omöjligt att i den framtida produktutvecklingen skapa applikationer, där det nya hybridmateralet kan användas. De tar med spänning del av det fortsatta utvecklingsarbetet hos EcoRub. Första leveranserna till EcoRub sker under juni månad. Det känns naturligtvis bra för EcoRub att kunna ta hand om råvara från närområdet, istället för från södra och centrala Europa.

EcoRub AB (publ) genomförde nyligen nyemission.  Genom emissionen tillförs EcoRub drygt 150 nya ägare.  Nu är antalet aktieägare cirka 200 stycken. Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 11 juni 2010.

VD Åke Paulsson kommenterar:
”Genom nyemissionen tillförs vi investeringskapital för uppförande av en pilotskaleanläggning för produktion av formsprutningspellets med återvunnet gummi och återvunnen plast som råvara. Vi kommer också att investera i ett laboratorium. Nu ska vi fokusera på att få fram material till våra kunder och påbörja försäljningen av formsprutningspellets.”