En vågkraftboj kommer finnas i vattnet utanför Rosenbad under nästan tre veckor juni. Bojen är en så kallad diskusboj och är fyra meter i diameter. Den är tillverkad av Seabased Industri och tillsammans med det företaget planerar Fortum en fullskalig vågkraftpark utanför Smögen. Bild från Fortums pressmeddelande.

Fortum  visar upp sin satsning på vågenergi under Love Stockholm. Samtidigt presenteras en färsk undersökning om svenskarnas inställning till vågkraft och andra förnybara energikällor.

”Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Fortum. Av den framgår även att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.”

Seabased är vår länk VågEnergiOmvandlare. Den stora nyheten i år om Seabased var att Energimyndigheten stöder byggandet av en fullskalig vågkraftspark på västkusten: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/seabased-100214

Fortum är på hugget. Vårt senaste inlägg om dem var om Elbilen Eva: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/eva