Vätgas Sverige lyfte goda exempel på arbetet för vätgas som energikälla i samband med Skånes Energiting 8/6. Vätgas är en del av Köpenhamns arbete för klimatneutralitet per 2025. Därför investerar Köpenhamn i vätgas för transport. På Energitinget var  också Mercedes Eldrivna personbilar med vätgas som enda energikälla. Klicka här för vidare information!

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Du hittar Vätgas Sverige bland länkar till våra vänner i höger kolumn. Bilden på vätgasbil i Köpenhamn är från Vätgas Sveriges hemsida.

Birthe Busch Thomsen, Københavns Kommune, var med på energitinget för att presentera Köpenhamns ambitiösa mål om att vara helt klimatneutralt 2025. Hon anlände i ett av Köpenhamns nollutsläppsfordon, en Think som drivs av el och vätgas. Thinkbilen fanns i entrén till utställningen för de som ville titta närmare på den, det fanns  även möjlighet till testkörning.

Naturligtvis vill ingen bygga en kostsam infrastruktur för vätgas innan det finns  bilar som använder den. Inte heller vill biltillverkarna öka produktionen av bränslecellsfordon så länge det inte går att tanka dem. Men Köpenhamns Stad har nu investerat i sex bilar,  två arbetsfordon och en vätgasmack. 

Den danska vindproduktionen är en bra källa till vätgasproduktion. Överskottsel kan lagras som vätgas. Då kan den naturliga oregelbundheten i vindkraftselen jämnas ut. Idag sker den danska vätgasproduktionen genom inköp av gröna certifikat som garanterar återinvestering i förnyelsebar energi. Vätgasprojektet i Köpenhamn är en del i en utveckling som just nu börjar ta plats runt om i världen.

Köpenhamn ser bränslecellsfordon som det perfekta för transporter då rena batteribilar inte räcker till. Dessutom är elbilar med bränsleceller mycket tysta. Inte heller släpper de ut några lokala föroreningar. Därför höjer de omedelbart kvaliteten på stadsmiljön på flera sätt.

 Danmark ingår precis som Sverige i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. Det är ett samarbete över gränserna som ska göra regionen till en av de tidiga i Europa där vätgas demonstreras som fordonsbränsle i större skala. Skåne kan bli en region för spännande vätgasprojekt. 

Mercedes visade B-Klass F-CELL som gick i produktion i höstas. Nu tillverkas den i liten skala för universitet och energiföretag. Det är en körklar produktionsbil som illustrerar ”Ansvaret för den blå planeten”. 

Mercedes moderbolag Daimler AG arbetar med flera modeller av elbilar och bussar med bränsleceller. Daimler är med i ett konsortium, med bland andra Vattenfall, Total, Linde, Shell och Toyota. De ska år 2017  uppfört 1000 publika tankstationer för vätgas i landet.

Mercedes är särskilt aktiva i Tyskland som pådrivare av en utbyggd infrastruktur för vätgas som fordonsbränsle. Under 2010 kommer hundratalet Mercedes Benz B-klass F-cell att börja rulla på gatorna, främst i Kalifornien. Från 2015 kommer produktionen att öka betydligt och en kommersiell introduktion av bränslecellsbilar blir då möjlig.