SplitVision har utvecklat produkten SplitBox. Med SplitBox-tekniken  kan stallgödsel, avloppsslam eller restprodukt från biogas omvandlas till enskilda produkter. Biobränsle, koncentrerad växtnäring och rent vatten.
Tack vare SplitBox krävs färre transporter, vilket innebär minskad miljöpåverkan och minskade kostnader. Nu investerar Lantmännen  i SplitVision genom att teckna ett återförsäljaravtal med Lantmännens dotterbolag, Lantmännen Bygglant, för försäljning av SplitBox till lantbrukskunder.
                                                                                                                                  Bild ovan från SplitVisions hemsida
Klicka här för att läsa mer!
 SplitVisions produkter har stor potential att utveckla både svenskt och internationellt lantbruk och djurhållning. De ger en ökad lönsamhet för bonden och bidrar samtidigt till en bättre miljö genom minskade metanutsläpp och minskad övergödning, säger Mikael Bergkvist vd på Lantmännen Bygglant.

Med SplitBox-tekniken krävs färre transporter vilket innebär mindre miljöpåverkan och minskade kostnader. Genom att få bort allt vatten så reduceras volymen och kostnaden för transporter och spridning minskar rejält. Utvecklingen av SplitBox-tekniken har skett under de senaste fem åren och företaget har idag åtta anställda. SplitVision finns på två orter. I Ängelholm sker forskning och konstruktion. Sedan utvecklas och tillverkas produkten i sollefteå.

–”Vi har under lång tid utvecklat de olika tillämpningarna av SplitBox och att Lantmännen går in som delägare känns som ett stort erkännande för SplitVisions arbete…”

Jan Broberg, vd SplitVision.