Miljöinnovationernas Opcon kom med tre härliga nyheter i juni. Ibladn hinner jag bara inte med att skriva ens om de mest intressanta företagen. En av Opcons innovationer är vår länk GörElavSpillvärme som Du hittar i kategorin FörnyarEnergi bland våra miljöinnovationer i höger spalt.  Aktien har gått kräftgång på börsen ett tag. Jag fatttar inte varför. Klcika här och njut av Opcons flöde av positiva miljönyheter. 

Redan 3:e juni kom information om . Nsamarbetsavtal med två nya länder, Tjeckien och Slovakienu finns kunder i elva länder förutom Sverige. Ordern gäller leverans av rökgaskondensering inklusive rening till två fjärrvärmeverk i Trebic, Tjeckien. Anläggningarna medför en energieffektivisering på upp till 30
procent genom utnyttjande av spillvärme. Samtidigt minskar
partikelutsläppen med ca 75 %.

Avtalen har tecknats med TTS EKO S.R.O.. Det är en ledande aktör inom
biomassa i Tjeckien och Slovakien med egna anläggningar och omfattande
teknisk försäljning i sektorn.  TTS har idag ett 40-tal referenser vid
bioenergianläggningar i Tjeckien och Slovakien. De två fjärrvärmeverken
i Trebic ägs och drivs av TTS

Den sjuttonde juni kom en order på en 3:e generationens Opcon Powerbox till Australien. Det var en ersättningsorder på en Opcon Powerbox från australiensiska Enerji (ERJ:ASX). Beslutet grundas på fördelarna med att endast ha 3:e genererationens Opcon Powerbox i landet. Kostnaderna för att fullt ut anpassa den första generationens Opcon Powerbox till australiensisk standard skulle ha varit betydande.

3:e generationens Opcon Powerbox är resultatet av ett omfattande
industrialiseringsarbete som förbättrat produkten avsevärt. Opcon
Powerbox kan idag producera mer än vad som initialt utlovats.

På månadens näst sista dag meddelas att Opcon blir med på den största bioenergianläggningen i sitt slag hittills i Skottland. Den kommer att sänka Tullis Russell’s årliga koldioxidutsläpp med 250,000 ton. Det motsvarar 40 000 svenskars årliga utsläpp av CO2. 

Opcons dotterbolag Saxlund International Ltd har tecknat avtalet. Det gäller design, leverans och driftsättning av biobränslehanteringssystemen till RWEs nya 50 MWe anläggning vid Tullis Russell Papermakers fabrik nära Fife, Skottland.

–        Marknaden i Storbritannien och vår närvaro där är en viktig del i vårt mål att växa internationellt inom bioenergi och spillvärmeåtervinning, säger Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy, Opcon AB.