Naturskyddsföreningen är en härlig engagerad organisation. Därför är det extra roligt att Stockholmskretsen nu engagerar sig för båttvättar. Som medlem har jag länge önskat ett större engagemang för miljöinnovationer hos SNF.

 Hoppas det hjälper till med expansionen för BoatWasher. Du hittar mer om dem på vår länk Båtbottentvätt i kategoring Gift:Ersätt/Minska bland Miljöinnovationer i höger kolumn. Boatwashers bild visar en båt på ingång för tvätt. Klicka här för mer ur Pressmeddelandet och länk till inlägg om Boatwasher!

Ur pressmeddelandet saxar vi: ”Båtbottentvätt – Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt” är en broschyr som beskriver tvätt som alternativ till målning av båtbottnar.  Den sprids till båtklubbar, marinor, sjömackar m fl med målet att etablera fler båtbottentvättar i länet.

Broschyren är ett av resultaten från projektet ”Fler båttvättar, mindre giftig båtbottenfärg” som skett i samverkan mellan nyckelaktörer inom skärgårdsmiljöfrågor i Stockholms län.

– Tidigare har vi arbetat med båtägare som direkt målgrupp. Nu fick vi möjlighet att tillsammans med kommunerna bygga upp kontakter med båtklubbarnas ordförande och miljöombud. En engagerad båtklubbsstyrelse kan framföra miljöbudskapet med stor trovärdighet och når sannolikt mycket längre än om vi försöker övertyga båtägare direkt.

 – Nu har vi samlat kunskap som kan hjälpa myndigheter att gå vidare med konkreta tips kring båtbottentvättar, istället för att börja från scratch. Dessutom har aktörerna kontaktnät förstärkts och kan fungera som ett stöd exempelvis för myndigheter i sin vidare tillsyn inom båtmiljöfrågor, säger projektledaren Katrin Hammarlund.

Här rapporterar Boatwasher erfarenheterna av 2009: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/boatwasher

Kolla gärna den här versionen av Till Havs för båtbottentvättar: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoteknik-rena-batbotten