FlexiCleans miljöinnovation renar dagvatten, med deras filterhållare tar man hand om  problemet direkt i brunnen. Smart! Idag rinner det mesta dagvatten ner i brunnarna tillsammans med föroreningar som bly, koppar, zink, krom, nickel och olja. Innan har man försökt lösa problemet med förorenat  dagvatten med sedimenteringsdammar, fördröjningsmagasin eller våtmarker. Klicka här för att läsa vidare!

Förutom att man med FlexiClean tar hand om problemet direkt i brunnen, så är produkten dessutom billigare jämfört med andra lösningar. FlexiClean är laddad med egenskaper som förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Man kan också anpassa den för rening i andra tänkbara miljöer.

FlexiClean AB har installerat sitt innovativa dagvattenfilter i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms nya miljöstadsdel. Det har börjat användas på Gasverksvägen och Fiskartorpsvägen, en vägsträcka som har en årsdygnstrafik på ca 20000 bilar. Dagvattnet är därför starkt förorenat.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade utvecklingsområden och ska karaktäriseras av innerstadens kvaliteter, modernitet och täthet.