NCC Green Asphalt minskar energibehovet vid asfaltstillverkning med 20 procent!

Den innovativa tillverkningsmetoden NCC Green Asphalt ger dessutom en bättre arbetsmiljö, både för de som jobbar i produktionen och med asfaltsläggningen. Man har länge trott att asfalt till starka vägbeläggningar måste tillverkas under hög värme.

Vid tillverkning av lågenergiasfalt sänker man temperaturen från 160 till 120 grader. Varje grad ger betydande miljövinster! Den lägre temperaturen ger mindre rök, lukt och lägre halt av skadliga ämnen i luften.  Lågenergiasfalt förbättrar också asfaltens kvalitet eftersom bituminet inte åldras lika fort som vid traditionell tillverkning. NCC Roads har nu fått patent på tillverkningsmetoden för NCC Green Asphalt. Klicka här för att läsa vidare! NCC Green Asphalt har lagts i bland annat Borlänge, Gävle, Stockholm och Örebro. De har redan förberett för ökad produktion och anpassat nio asfaltverk för metoden. Hela den nya sträckan av E4:an i Hudiksvall ska beläggas med 120 000 ton grön asfalt.

– Vi lade de första större beläggningarna 2008 men efterfrågan är redan stor, både bland våra kunder och asfaltsläggare, säger Per Murén, teknisk chef på NCC Roads.

– Vi tror på grön asfalt och valde den till E4:an för att få lägre utsläpp, bättre arbetsmiljö, mindre energiåtgång och längre livslängd. Det låter nästan för bra för att vara sant. Men resultaten visar hittills att det stämmer, säger Mats Sandgren, beläggningsexpert på Trafikverket.