Electrolux ska samla in plast från världshaven och göra miljövänliga dammsugare av den. Initiativet kallas”Vac from the Sea”. Det ska upplysa om problemet med plastavfall och uppmärksamma om bristen på återvunnen plast. Det är härligt när storföretag använder miljöfrågan på detta sätt. Palsten i hanve är ett elände som hittills är för ltie uppmärksammat. Electrolux är en av världens största tillverkare av hushållsapparater. I sådana finns mycket plast. Electrolux har därför ett starkt intresse av att uppmärksamma problemet. 

Ökad återvinning betyder också mer av gröna produkter och hushåll. Våra ingenjörer har lyckats skapa ett sortiment av miljövänliga dammsugare som till upp till 70 procent består av återvunnen plast. Men vår vision är förstås att nå upp till 100 procent, för hela sortimentet, säger Jonas Magnusson, Product Marketing Manager på Electrolux. Klicka här för att läsa vidare!

Intresserade kommer  att kunna följa eller delta i projektet på bloggen www.electrolux.com/vacfromthesea och på Facebook. De färdiga dammsugarna kommer användas för att skapa uppmärksamhet för frågan genom att visas upp för beslutsfattare och konsumenter.

– Den här frågan är alldeles för viktig för att överlåta bara till politikerna. Företag, konsumenter och politiker har alla stort ansvar för situationen. Eftersom vi levererar apparater till miljontals hem så har vi möjlighet att skapa en bättre förståelse och påverka kundernas beslut, säger Cecilia Nord, ansvarig för Floor Care Environmental and Sustainability Affairs på Electrolux.