Miljöinnovationen Cortus går in i en kommersiell leverans av biogas i stor skala. Cortus var i final i Tävlingen Miljöinnovation 2008. Företaget är vår länk HögutbytesBiomassaGas i kategorin Förnyar Mtrl/Energi.  Följ länken och klicka på Woodroll för en härligt pedagogisk  beskrivning av processen. Bilden från pressmeddelande visar Cortus VD Rolf Ljunggren till vänster med Nordkalks representant.

Cortus AB och Nordkalk AB har tecknat ett 12-års avtal för produktion av biogas till Nordkalks Köpingfabrik. Cortus innovativa förgasningsteknik WoodRoll ger Nordkalk minskade energikostnader och lägre växthuseffekt, när man minskar sin förbrukning av kol som energikälla till förmån för biogas. Klicka här för mer om affären!

Affären innebär först ett uppförande av en 5 MW demonstrationsanläggning. Den börjar levera under andra halvan av 2011. Efter två år ska den expanderas till 25 MW. Därmed blir den den dominerande energikällan för Köpingsfabriken. I förlängningen innebär det att Cortus ska leverera biogas till Nordkalk som motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med 70 000 ton/år vid full utbyggnad. Affären är villkorad av att Cortus finansierar uppförandet av anläggningen i Köping.

”Vi har under flera år sökt framtidens energiförsörjning till våra kalkugnar. Förgasning av biomassa har länge varit i fokus men det är först när vi sett resultaten från Cortus förgasningsprocess WoodRoll som vi valt väg för vår framtida energiförsörjning” säger Mikael Wendel, Teknisk chef på Nordkalk i Sverige.

”Leveransavtalet med Nordkalk bekräftar styrkan med vår nya patenterade förgasningsteknik WoodRoll för processindustrier” säger Rolf Ljunggren VD och grundare av Cortus AB.

Länk till tidigare inlägg om Cortus: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/cortus-penga