Solarwave AB får delägare med pengar, Midroc New Technology AB. Det stärker möjligheterna för en ny industri inom solenergi och vattenrening. Solarwave säljer soldriven vattenrening. Midroc investerar i de möjligheter i de produkter och system som Solarwave säljer idag samt bolagets framtida forskningsprojekt inom solenergi.

Klicka här för vidare information. ”Vi har stora förväntningar på samarbetet och Solarwave det ska bli spännande att realisera de idéer och planer vi haft under lång tid” säger Bengt Skörelid VD på SolarWave.

 ”Jag ser framför mig en mycket intressant investering vars verksamhet kommer att ge en stor positiv påverkan på människors liv. En av de bakomliggande orsakerna till att vi valde att göra investeringen var den test av en soldriven vattenreningsanläggning som sker på en skola i Kenya. Sedan februari har inget barn eller lärare på skolan blivit magsjuk efter att ha druckit smutsigt vatten” hävdar Andreas Gunnarsson, investment manager på Midroc New Technology.

SolarWave AB startades i maj 2009 och är verksam inom solenergi och vattenrening. Solarwave har etablerat sig i Östafrika. Planerade nya marknader är Mellanöstern och Sydostasien.

Midroc New Technology som ingår i Midroc Europe är ett investmentbolag som investerar i ”Banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik”. Förutom kapital erbjuder Midroc New Technology sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens.

Solvatten är ännu en innovation på samma tema. Jfr- våral inlägg om den http://evolveu.bloggsida.se/?s=solvatten