Håkan Wirtén blir ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder i slutet av oktober i år. Håkan är nu är skogschef på Skogsstyrelsen. Han har medverkat i skogsstyrelsens ledning under många år. Vi bedömer att han har goda förutsättningar att visa sig vara ett gott val för WWF.

Skogsstyrelsen har länge haft en ledning som lyckats väl med att hävda organisationen. Försiktighet parad med stor förmåga att gripa tillfället i flykten är viktiga förklaringar. Samtidigt har engagerade medarbetare i stabsfunktioner drivit frågor de brinner för.  På så vis har organisationen trots försiktigheten skapat kraft att utvecklas. Det har säkerställt överlevnaden i ett samhälle där skogens produktion av virke successivt fått allt mindre betydelse. 

WWF:s skickliga ledning har visat sig genom organisationens ständigt ökande inflytande. Medarbetarna brinner också där för sin uppgift. Konstigt vore det väl annars! Håkans trevliga och balanserade sätt bör passa bra hos WWF.

 Världsnaturfonden WWF spelar en viktig roll för att bygga ett hållbart samhälle i harmoni med naturen. WWF:s genomslag i media är viktigt för vår miljö. Allmänhetens stöd för organisationen har ökat. Idag har WWF 190 000 supporter. Det gör organisationen till den största miljö- och naturvårdsorganisationen i Sverige.

GRATTIS TILL HÅKAN WIRTÉN OCH WWF