Miljöinnovationen Flexclean går redan efter ett år vidare från STING. Peder Eneroths bolag kom till STING för ett drygt år sedan och har under den tiden fått ett stort kontaktnät.

FlexiCleans filterhållare för rening av dagvatten löser på ett innovativt sätt ett enormt problem som finns över hela världen. Illustrationen är från Flexicleans hemsida. Klcika här för mer information:

Filtret täcker utloppsröret. Vattnet filtreras då horisontellt vartefter brunnen fylls upp. Placeringen av filtret gör att Det blir inga problem med igensättning på grund av löv och plastpåsar som eventuellt spolas ned i brunnen. Det är bra plats slamsugning av brunnen så man slipper demontera filtret då detta ska göras.

Varje dag rinner mängder av tungmetaller och olja rakt ner i brunnar tillsammans med dagvattnet som sen helt orenat rinner ut i närmsta vattendrag. Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. I juni i år gjorde FlexiClean sin första leverans och installation av dagvattenfiltret till Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden, och nu hoppas man att fler kommuner ska följa efter.
– Vi räknar med en ketchupeffekt . Vår produkt löser ett stort miljöproblem på ett extremt kostnadseffektivt sätt för kommunerna, säger Peder Eneroth

Länk till föregående inlägg där vi presenterar Flexiclen: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/flexiclean