Solarus Hybridsolpanel till Moldavien, en affär med Tillväxtverkets stöd blev sommarens bästa miljönyhet. Våra röstande besökare gav ett klart utslag. Solarus fick nära två tredjedelar av rösterna.

Demo-miljö är ju ett härligt sätt att använda SIDA-pengar för svenska miljöinnovationer. Men tvåan i fjolårets tävling Miljöinnovation är också ett riktigt spännande miljöföretag.

Har Du redan röstat i pågående omröstning om bästa miljönyhet i augusti? Soldriven vattenrening mot Högutbyte av biogas och Kvicksilverfri lågenergilmampa. Kolla omröstningen här! http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-augusti

Solarus system ger rejäla kostnadssänkningar för solenenergi. Deras solfångare behöver bara 30 % av den kiselmängd som konkurrenterna kräver. Kiseln är en dyr del av andra solfångare. Men de har flera andra kostnadssänkande element inbyggda i sitt system. Solarus kommer nu igång med kommersialiseringsfasen och behöver mer kapital. Det följande grundas i huvudsak på företagets aktuella prospekt för en nyemission. Bilder är också från Solarus.

Bilden nedan visar en jämförelse mellan olika termiska solfångare. Särskilt intressant är verkningsgraden i området över 75 grader. Solfångare med hög verkningsgrad i kombination med lågt produktpris hjälper där till att bredda och utveckla solvärmemarknaden. Svart linje motsvarar en av världens bästa plana solfångare. Blå linje ”Sydney” representerar de vanligaste typerna av vakuumrörssolfångare. Orange linje visar den befintliga versionen av solfångaren Solarus från Solarus (godkänd av SP 2007). Den övre blå linjen visare en av världens bästa vakuumrörssolfångare (som är mycket dyr). Den gula linjen visar var Solarus kommer att ligga i kommande generationer av termiska solfångare (med bibehållet lågt pris).

Solarus har utvecklat världens första högtemperatur-solfångare som kan byggas i kompositmaterial. Konstruktionen är patenterad bla. i ett nytt världspatent (2008). Fler världspatent är på gång. De gäller framställning av solcellsrecievers för högtemperaturdrift.

Solfångaren är nyckeln till lösningarna, men Solarus står för hela system och ett brett systemtänkande. Den tillverkas i tre olika versioner av koncentrerande solfångare. Solarus PVT kanske är bäst. Den kan kombinera värme/elproduktion och därmed ge ett högt energiutbyte per takyta. I den solfångaren lamineras solceller på båda sidor av receivern. Därmed kan både el och värme levereras från solfångaren. Receivern kyler solcellerna och ger då bättre driftsvillkor i varma länder.

I länder med mycket solinstrålning kan PVT-solfångaren kylas så att maximalt elutbyte kan erhållas även riktigt soliga dagar. Som exempel kan en traditionell PV-modul med 300W toppeffekt (el) leverera ner mot 200W i verklig drift. Detta för att kiselcellerna blir för varma. Hybridtekniken gör att kiselcellerna kyls så att de hela tiden kan leverera bra elutbyte.

När produktion av värme och el i en och samma modul kan integreras i tak så skapas ett helt nytt segment på marknaden. Om värmen kan nyttiggöras blir utbytet per m2 mycket högt och därmed minimeras det som kallas ”foot print”, dvs den markyta som en anläggning kräver. Detta är en viktig aspekt för många stora anläggningar.

Prototyper har tillverkats och bl.a. har tekniken med hybridsystem testats i Älvkarleby sedan 1997, i Lund sedan 2001, samt i Hammarby Sjöstad sedan 2004. Solarus har en förserieversion installerad i bl.a. Sverige, Sydafrika och Kroatien.

Solarus ska erbjuda solfångarna i platta paket på samma sätt som IKEA:s möbelkoncept. Kostnaden för montering behöver inte läggas på varans pris och transporterna minskar. Från fabrik levereras solfångarna i platta paket för leverans till slutkund alternativt i container till större byggarbetsplatser eller till en lokal sammansättningsfabrik på respektive geografisk marknad. Möjligheten att skapa lokala sammansättningsfabriker har visat sig vara intressant vid etableringen på nya marknader- Det skapar ju lokala arbetstillfällen.

Solfångaren kan monteras så att den blir solföljande för att ytterligare öka energiutbytet per m2 solfångare. Tekniken kan användas för markuppställda eller takmonterade solfångarfält kopplade till värmekunder och/eller fjärrvärmenät. När Solarus paneler används i solföljande tillämpningar har systemet en inbyggd driftsäkerhet p.g.a. solfångarens låga koncentrationsfaktor och utformning. Om en högkoncentrerande solfångare används och motorer eller styrsystem slutar att fungera slås solfångaren ut. Då slutar den att leverera värme & el.

 Solarus reflektorkonstruktion är byggd för att fånga solljuset i ett brett vinkelområde och den kommer att fungera väl även om solföljningen inte fungerar (dock med något lägre utbyte). Bilden visar det nya tracking- och monteringssystem som utvecklats av Solarus.

Länk till omröstningen: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sommarens-basta

Länk till inlägget om Solarus Moldavien – affär: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovation-solarus-demo-miljo