Opcon stärker fokus på energi- och miljöteknik – säljer affärsområdet
Mobility Products. Det utgörs av dotterbolaget REAC AB inklusive dess dotterbolag Balle AS. Köpare är Latour Industries AB. Priset är 84,3 mkr.

Opcon är vår länk GörElavSpillvärme i kategorin  Effektiv:Mtrl/Energi i höger kolumn. Företaget har tappat ca 40 % av börsvärdet sedan före försöket att köpa Tricorona. Det var ett sätt att söka kapital som behövs för expansion av Opcon Powerbox, skyltad på företagets bild intill. Jag har inte förstått kursfallet i detta sammanhang. Klicka här för mer information!

Affärsområdet Mobility Products har health care industrin som främsta kundgrupp och få synergier med koncernens övriga verksamhet.

– Nu renodlar vi verksamheten ytterligare för att fokusera än mer på
kärnverksamheten inom energi- och miljöteknik. Här har vi ledande teknik
och ser de riktigt stora affärsmöjligheterna i framtiden, säger VD Rolf
Hasselström.

– Genom att fokusera på kunder inom health care sektorn och genom det
strategiska förvärvet av Balle 2008 har vi på ett par år tagit det här
till ett lönsamt, växande bolag, säger Tom Gustavsson affärsområdeschef
Engine Efficiency och Mobility Products. 

Mobility Products har tidigare redovisats som en del av Engine Efficiency. REAC AB och Balle AS omsatte under 2009 tillsammans 79 mkr med en rörelsemarginal i linje med Opcons långsiktiga finansiella mål.

Länk till våra tidigare inlägg om Opcon: http://evolveu.bloggsida.se/?s=opcon