Vilken blir augusti månads bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation har nominerat miljönyheter från Cortus, Solarwave och Lightlab. Solarwave leder nätröstningen. Den avslutas 19/9 kl. 20.00. Rösta på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! Klicka här om du vill veta mer!

 Solarwave, soldriven vattenreningfår delägare med pengar, Midroc New Technology AB. Investeringen kan ge stor positiv påverkan på människors. Bild från Solarwave. Vid en test av en soldriven vattenreningsanläggning på en skola i Kenya har inget barn eller lärare på skolan blivit magsjuk efter att ha druckit smutsigt vatten. Rösta på SoldrivetRenVatten.

Högutbytesbiogas, Cortus, tar kontrakt på första leverans av biogas i stor skala. Det gäller ett 12-års avtal för biogas till Nordkalks Köpingfabrik. Cortus ska finansiera den nya anläggningen i Köping. Bild från Pressmeddelande. 

Cortus nya teknik gör att  processindustrier som kräver temperaturer över 1100 grader Celsius skulle kunna gå över till biobränsle. Tekniken ger en ren syntesgas som innehåller hela 80% av ingående biomassans energi. Detta motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med 70 000 ton/år vid full utbyggnad hos Nordkalk. Rösta på HögutbytesBioGas!

KvicksilvFriSparlyse, LightLab, utvecklades enligt plan första halvåret 2010. Resultat av utvecklingsprojekten är goda. Satsningen på kommersialiseringsfas har gett flera nya samarbetsavtal. De ska ge olika prototyper och produktion av plana lampor, samt i samarbete med Vattenfall resurser för att skapa en produkt som passar stora marknader.

Bolaget har under det första halvåret genomfört en nyemission med teckningsoption som tillförde bolaget 24,1 MSEK. Företagets bild visar Lightlabs lampa. Rösta på KvicksilvFriSparlyse!

Omröstningen stänger söndagen 19:e september kl. 20.00. Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! Du är också välkommen att påverka andra genom att klicka på Comments nedan och skriva varför Du tycker just din favoritnyhet är bäst!