Att musslor går åt snabbt när de rostats vet vi ju. Men nu ska musslorna ta hämnd. De kan nog ta rosten. I alla  fall om man får tro forskning från KTH. Forskarna har arbetat med ett patenterat material från Biopolymer products.

Biopolymer products har chans få bort otäcka rostskyddsmedel med blåmusslor.  Forskare vid KTH har nämligen påvisat en egenskap hos blåmusslor som skyddar exempelvis stål från korrosion. Nu tror man på ett miljövänligt alternativ till den miljöfarliga kromatprocessen som hindrar korrosion på metaller. Vilket härligt hopp om en ny typ av effektivt rostskydd.

Kostnader för rost uppgår årligen till cirka 90 miljarder kronor i Sverige. På marknaden finns många dyra och miljöskadliga rostskyddsprodukter. Nu väntas den siffran sjunka. Den alternativa rostskyddsmetoden kommer från den vanliga blåmusslan. Den har nämligen förmågan att i vatten fästa sig vid i princip alla material, även teflon och vax, genom att tillverka så kallade byssustrådar, en form av lim. Bilden är från företagets hemsida. Klicka här för mer information!

Proteinerna i musslans lim kan bilda filmer som skyddar material mot korrosion. Proteinerna i limmet kan också  tränga undan vatten för att kunna fästa bättre.

Biopolymer Products of Sweden AB grundades 1999 och bolaget har, sedan dess, utvecklat produkter baserade på protein från blåmussla (MAP = Mussel Adhesivt Protein). Vår produktutveckling har hittills varit inriktad på medicinska tillämpningar och har lett till flera patent.

Under 2007 har bolaget ingått ett licensköpeavtal för medicinska applikationer. Licensköpeavtalet omfattar enbart medicinska applikationer dvs. produktion och marknadsföring av MAP-baserat biologiskt lim för användning inom medicinska tillämpningar. Lösningen har patenterats, och ska kommersialiseras av företaget Biopolymer Products.

Musslor kan binda till i princip alla material genom att bilda så kallade byssustrådar. Trådarna  fungerar som ett lim som till och med kan binda till ytor med låg ytenergi såsom vax och teflon. Limmet som består av ett antal olika protein har en ovanlig förmåga att tränga undan vatten från en yta samt att binda till ytan och härda under vatten.

Biopolymers hemsida: http://www.biopolymer.se/