Att Solarwave fick in Midroc New  technology som delägare blev bästa svenska miljönyhet i augusti. Mer än två tredjedelar av våra röstande besökare tyckte det är ett härligt kliv mot en grönare värld. 😆 Solarwave utvecklar, producerar och säljer soldriven vattenrening. Midroc investerar i de möjligheter i de produkter och system som Solarwave säljer idag i bolagets framtida forskningsprojekt inom solenergi. Det gjorde den lokala ledningen, till höger i Mutomo, Kenya också.

Solarwave är helt enkelt en mobil station för ren vatten och el. Den kan ta bort bakterier från 700 l. vatten i timmen. Den kan också avsalta 70 l. vatten i timmen. Till vänster ser Du en principskiss från Solarwave.

Naturligtvis är det som en dröm. Ju större behoven av rent vatten är desto bättre nytta gör den. Den hemska översvämningen i Pakistan är ju den senaste katastrofen.

 Räddningsverket är på plats med Solarwave. Sören Frykberg på Räddningsverket berättar att personalen i Pakistan har testkört Solarwave. Vattnet var ordentligt förorenat med bakterier. Efter att ha passerat enheten, fanns inga bakterier kvar. Inte bara att det var under gränsvärden, det fanns helt enkelt inga bakterier! De säger: ”Det var en trevlig liten apparat, en sådan borde man ha med sig överallt”.

Men redan i somras gjorde man en installation i Mutomo i Kenya.  Thomas Larssons bilder är därifrån.  Till höger ovan syns en bild från utbildningen av sjukvårdspersonal. Till vänster, den färdiga installationen på tak och nedan lyckliga delägare.

Resan till Kenya i somras blev mycket lyckad. Nu har Solarwave ett bra kontaktnät i Kenya, allt från ministerierna, hjälporganisationer, myndigheter samt lokal politisk ledning. Dessutom har man funnit bra distributörer för Östafrika. Fler Solel-Vattenrenare har installerats i Kenya, bla. på ett sjukhus på landsbygden. 

Marknadsutvecklingen fortsätter och utökas. VD Bengt Skörelid har just kommit tillbaka från Kenya och Tanzania. Nu är det första distrubitionsavtalet påskrivet för Kenya och kundkontrakt bearbetas. Det första avsaltningssystemet kommer snart att levereras till Kenya. Det ska försörja ett sjukhus med färskvatten. På bliden ser Du ägarna, Bengt Skörelid, Andreas Gunnarsson (Midroc New Tech.) och Thomas Larsson.

Länk till det vinnande inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/

Länk till bolagets hemsida: http://www.solarwave.se/