Umbillical design och Jönköping International Business School  tar ned rymdtekniken till jorden. På världsutställningen i Shanghai under Sustainability Space Day  lanseras de första innovationskoncepten från det svenska projektet Down To Earth. Projektet vill visa hur rymdforskningen ska göra världen mer hållbar och skapa ökade möjligheter för tillväxt och innovation inom svensk industri. Vår bild visar en lätt skadad VD och grundare av Umbillical design, Cecilia Herz. Läs mer!

Down to Earth är en innovationsprocess för kommersialisering av material, teknologier och lösningar från rymden Den har utvecklats av Jönköping International Business School och Umbilical Design, tillsammans med partners från näringsliv och samhälle. Vid lanseringen på världsutställningen visas projektets första innovationskoncept upp, framtagna i samarbete med Konstfack och Det Naturliga Steget på uppdrag av Electrolux, Academedia och Lidköpings kommun.

– Down to Earth är ett viktigt gränsöverskridande projekt där industri, akademi och samhälle möts för att lösa verkliga globala utmaningar och utforska nya innovativa affärsmöjligheter. Som utbildare av framtidens internationella affärsutvecklare är det viktigt för oss att vara med och driva denna utveckling, säger Niclas Adler, vd och rektor vid Jönköping International Business School och en av grundarna av Down To Earth-projektet.

Down to Earth är ett 10-årigt initiativ med det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier. 

Målet är att vill visa på möjligheterna att använda rymden som katalysator för kreativitet – men också att rymdtekniköverföring har potential att skapa industriell förnyelse. Det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier.

– Exempel på områden som svensk industri kan dra nytta av är volume management och weightless thinking samt olika teknologier för energieffektivisering. Alternativa användningsområden för rymdmaterial är ett område med stor potential, liksom kretsloppstänkande, vattenhantering i extrema miljöer samt byggnadsteknik för små utrymmen, säger Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design.

Uppdraget för att stimulera teknologiöverföringen kommer ursprungligen från Europeiska Rymdstyrelsen ESA och syftar till att visa svensk industri och näringsliv hur de kan dra nytta av rymdsektorns kunskaper om material, metoder och synsätt för att skapa nya affärsmöjligheter. Projektet stods även av Tillväxtverket och Exportrådet.

Under världens första Sustainability Space Day på söndag medverkar viktiga aktörer från näringsliv, myndigheter och universitet. Ett hundratal speciellt inbjudna representanter från Kina och Sverige deltar i ett seminarieprogram där bland andra Dag Landvik talar om sina erfarenheter av tekniköverföring från NASA, som resulterade i den kommersiella succén Tempur-madrassen. Andra talare är representanter från såväl Göteborgs Universitet som World Economic Forum och World Business Council for Sustainable Development, med flera.

Sustainability Space Day blir startskottet för det fortsatta samarbetet med nästa omgång uppdragsgivare och för Down to Earths egna globala studenttävling.