Lightlab är vår länk KvicksilvfriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska. Klicka här för mer information!På Aktietorget var gårdagens slutkurs 7,3 kr. Nu satsar nye VD 84 000 kr i har  200.000 teckningsoptioner på att kursen når över 25 kr senast den 31 maj 2013. Härligt när VD går in med egna pengar och satsat på en nära fyrdubbling av kursen på 2,5 år! Med Black & Scholes modell blir priset per option 42 öre.

På årsstämman 11:e maj beslutades emittera teckningsoptioner för styrelse och ledande befattningshavare. Styrelsen har tidigare beslutat vara med. Ordförande har tecknat sig för 119.048 optioner och övriga ledamöter för vardera 59.524 optioner.

Vi har skrivit mycket om Lightlab, jfr vår etikett Lightlab på: http://evolveu.bloggsida.se/?s=Lightlab