Opcons samarbetspartner kring Opcon Powerbox i Australien, Enerji Ltd. har ny affär på gång. De har träffat en avsiktsförklaring (MOU) med det delstatliga kraftbolaget Horizon Power.  Enerji ser det som som en viktig milstolpe i bolagets kommersialisering av Opcon Powerbox. Det är riktigt roligt med nyheter om framsteg för Opcon Powerbox som bör kunna göra stor och lönsam klimatnytta i Australien. Klicka här för mer information!  Avsiktsförklaringen sätter den kommersiella ramen för ett framtida elköpsavtal. Den syftar till att integrera Opcon Powerbox vid Horizon Powers kraftverk Carnarvon.

Horizon Power är en delstatlig aktör som opererar på den 2,3 miljoner km² stora yta i Western Australia. Det motsvarar fem gånger Sveriges yta. Företaget ansvarar bland annat för ett större regionalt elnät, North West Interconnected System (NWIS) samt ett växande antal isolerade system för regionala städer och avlägsna orter. Kundbasen är allt från hushåll och företag i mindre vlägsna/isolerade orter och regionala center till större gruvbolag.

” Det är positivt att vi nu börjar se resultat av Enerjis ökade fokus på grundaffären med kommersiella applikationer. Opcon Powerbox erbjuder energieffektivisering med vinster för såväl miljö som ekonomi. Särskilt tydligt blir det på ställen som Western Australia med gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen idag  nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, ossileldad elproduktion till höga kostnader, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.