Miljöinnovationen OrganoClick bygger en innovationsfabrik för trä-, pappers- och textilindustrin och får en internationell mångmiljonorder. Det verkar som om ett genombrott är på gång för vinnaren av tävlingen Miljöinnovation 2008. Härligt! Vår länk till företaget heter VattenAvvisandePapper i kategorin Förnyar material bland miljöinnovationer i höger spalt.

”Det kommande året kommer OrganoClick omvandlas från ett forskningsbolag till en industriell leverantör av miljövänliga funktionsadditiv för den biofiberbaserade industrin. Inom 5 år siktar vi på att ha en omsättning på mer än 100 miljoner kr”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick. Klicka här för mer information.

OrganoClick säljer funktionsadditiv till pappers- och textilindustrin. Bolagets träskyddsprodukter säljs av det delägda dotterbolaget OrganoWood i samarbete med försäljningspartnern Kvigos. OrganoWood har i dagarna tecknat ett internationellt avtal värt 10 miljoner kronor med företaget ML Wood Protection.

OrganoWoods träskyddsmedel är en miljövänlig produkt som både ger trämaterial flam- och rötskydd och är hållbar. Träskyddsprodukten baseras på ett koncept framtaget av en svensk uppfinnare. Det har sedan vidareutvecklats med användning av OrganoClicks teknologi för modifiering av biofibrer. Ett oorganiskt miljövänligt salt binds till biofibrerna vilket förhindrar rötan från att angripa fibrerna och ger träet ett effektivt flamskydd.

Produktionsanläggningen är en investering på 15,5 miljoner kronor från de befintliga ägarna. Fabriken ska sättas upp under 2010-2011 och beräknas vara börja producera under första kvartalet 2011 Bolaget kommer initialt fokusera sin försäljning på de prioriterade marknaderna Sverige och Finland på grund av regionens världsledande skogsindustri.