Vår delägare Christian Sandström försvarar 20/10 sin doktorsavhandling på Chalmers. Han skriver: Företag har svårt att hantera teknikskiften när nya teknologier inte är förenliga med deras etablerade affärsmodeller.

Avhandlingen visar att företag ofta lyckas skapa nya disruptiva teknologier. Problem uppstår när tekniken skapar störningar i bolagets nätverk av leverantörer, distributörer och kunder. Så här glad är han över att kunna presentera avhandlingen.

Studien tittar bland annat på hur kameratillverkaren Hasselblad
försökte hantera övergången till digital fotografi. Den visar att det
är en myt att bolaget inte såg eller förstod den nya teknikens
inverkan på branschen.  Hur kunde Hasselblad gå från toppskikt till
botten på så kort tid? Nedan en youtubeföreläsning med lite förklaring av detta.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xXHWw0SPQzc[/youtube]

Hasselblad hade sedan 80-talet arbetat systematiskt med den digitala
tekniken. Men företaget stötte på problem när tekniken skulle vidareutvecklas
under 90-talet. Det var inte i tekniken den stora utmaningen låg. Företagets finanser var i gungning efter ett antal ägarskiften som förändrade bolagets strategier. Hasselblad hamnade på efterkälken och var nära en konkurs när teknikskiftet var ett faktum.

Paralleller kan också dras till räknemaskintillverkaren Facit som plötsligt
kollapsade i början av 70-talet när branschen digitaliserades. I båda
fallen är det bolagens affärsmodeller som störts och fått dem på fall
snarare än teknologin i sig.

Christians Sandström fokuserar på hur teknologier förändras och hur
det påverkar industrier
. Fascinationen för digital teknologi och vad
den skapar i samhället banade väg för forskningen som nu läggs fram i en doktorsavhandling vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola.

Ett uppskattad plats för avkoppling för den idoge Christian Sandström är Södra Borgafjällen, ovan i skönt damsällskap.

Datum för disputation: 20 oktober, 13:15, sal Vasa A, Vera Sandbergs
Allé, Teknikens Ekonomi och Organisation, Chalmers Tekniska Högskola.

Avhandlingen online:

http://www.christiansandstrom.org/content/PhDchristiansandstrom.pdf

Länkar till bildspel om avhandlingen:

http://www.slideshare.net/Christiansandstrom/facitsjukan-presentation

http://www.slideshare.net/Christiansandstrom/hur-hasselblad-verlevde-digital-fotografi

Länk till vårt tidigare inlägg om Facit och Åtvidabergsmuseer:  http://evolveu.bloggsida.se/diverse/facit-och-unika-bilar-i-atvidaberg