Chalmers Vasasal A var packad. Förväntningarna var på topp. Respondenten, Christian Sandström var inte lika lugn som vanligt. Oron nådde nästan upp till nivån inför giftiga ormar med mera i Tunica river Park vid Mississippi, jfr. vår bild.

Men efter många tiebreak i livet skulle nog inte något kunna rubba honom. Det skulle i så fall vara opponenten,  Professor Richard Lamming. Han är chef för University of Exeter Business School. Han är också en ledande forskare på innovationer, med särskilt fokus på supply-sidan i teoribildningen.

Avhandlingens titel är ”A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks and Business models”. Presentationen möttes av en varm applåd. Det var inte bara för presentationen. Hårt arbete och noggranna förberedelser gjorde honom förra året till den enligt studenterna bästa läraren vid avdelningen.
Opponenten satsade på granskning av grundläggande forskningsfrågor och definitioner. Det liggger ju väl till för en brittisk professor. Respondenten blev grillad nästan som i Moore County Jail. Men svaren på opponentens frågor var både  fokuserade och respektfulla.
 
 Examinationskommittén ställde lite tuffare frågor. Gurun på Disruptive innovation heter Christensen. Första frågan var om Chiristensen skulle säga att avhandlingen för teoribildningen framåt inom området. Christian svarade ja.
Från publiken kom en intressant fråga. Hade fallet gått att undvika för Facit eller för Hasselblads?

För Facit svarade Christian nej. Företaget försökte tidigt men kompetens för att lyckas fanns ej i landet. Förändringen gick oerhört fort, i princip från -69 till -72. Facit satte samman komponenter till mekaniska räknare. De såldes sedan genom specialiserade återförsäljare över hela världen. Men de elektroniska räknarna blev mycket lättare och snart också billigare. De kunde säljas genom bok- och pappershandleln, ja snart sagt var som helst. Facit hade nog inte en chans.

Men när Hasseblads skulle ta de avgörande besluten om digital satsning så låg företaget utvecklingsmässigt bra till. Däremot hade det överlåtits ett antal gånger till företag som delvis tömt kassan. Brist på resurser för utveckling kan därför ha varit en avgörande faktor. Det är ju sällan lätt att låna till stora utvecklingsprojekt. Sådana finansieras helst med egena resurser hos ett företag.
 
Examinationskommittén drog sig tillbaka för enskilda överläggningar. När den meddelade sitt godkännande blev vår delägare Dr. Christian Sandström så här glad!