A-hus, ett Derome-företag i Kungsbacka har fått certifikat för passivhus med trästomme i Europa. Nu kan företaget både bygga mer kostnadseffektivt och mer klimatsmart. Solid trästomme ger bland annat bättre möjlighet att bygga på höjden. Då blir det lättare att räkna hem energiförbrukningen.  Mer information A-hus har utvecklat nya konstruktioner som ligger till grund för det nyligen erhållna certifikatet. Detta har utfärdats av Passive House Institute i Tyskland. A-hus är en av få tillverkare som lyckats certifiera konstruktionen med solid trästomme. De tillverkare av passivhus som är certifierade idag bygger annars med lättreglar.

Certifikatet erhölls av tyska Passivhaus GmbH. Där är professor Dr. Wolfgang Feist en förgrundsfigur. Wolfgang Feist är grundaren till Passive House Institute och en pionjär inom passivhusbyggnation i Europa. Han står för många nya influenser.

– Hela vår passivhuskonstruktion är certifierad, såväl väggar, tak och anslutningar vid mellanbjälklag och mot betongplattan. De delar som inte ingår i certifikatet är tillval som fönster och ytterdörrar, men där kan vi ändå påverka genom att välja leverantörer som har rätt och godkända produkter, säger tekniske chefen Anders Carlsson.

Det senaste året har Deromegruppen investerat 37 mkr i en modern produktionslinje på anläggningen utanför Kungsbacka, söder om Göteborg. Produktionen är anpassad för såväl stora produktionsvolymer som just byggelement för passivhus.

– Certifikatet är ett viktigt dokument för vår framtida husexport. Efterfrågan ökar på passivhus och kraven på energieffektivitet ställs allt högre. Vi utvecklar tekniken ständigt för att få ett klimatskal som redan idag lever upp till framtidens krav på hustillverkare. Det säger Per-Åke Lundin, vice VD för A-hus.

Väljer trä för en hållbar miljö. A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.