Chefen för Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT), Professorn vid Kungliga Tekniska Högskolan, Mats Magnusson tillkännagav i helgen på Palmhuset i Göteborg att Institutets styrelse beslutat tilldela Dr. Christian Sandström ett stipendium på 25000 kr.

Det skedde vid en högtid för att fira dennes disputation. Professor Magnusson framhöll bland annat att avhandlingen blivit färdig på rekordtiden 3 år och 7 månader. Det är roligt att jobba med Christian Sandström som har Mastersxeamen både i ekonomi och teknologi.

Titeln på avhandlingen är ”A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks and Business models”. De några år gamla bilden på kinesiska muren får symbolisera etablerade strukturers försök att försvara sig mot Disruptive Innovations. IMIT är ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse. Länkar här!

Länk till IMITs hemsida: http://www.imit.se/

Länk till IMITs tidning med artikel om avhandlingen:
http://www.imit.se/pdf/magazines/2010_17.pdf

Länk till Dr. Christian Sandströms sajt: http://www.christiansandstrom.org/

Länkar till våra tidigare inlägg,

Inför disputation: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/drchristian

Om disputationen: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/drchristian2