Miljöteknikens Envac har nyligen tagit den enskilt största ordern i företagets historia. Det gäller ett underjordiskt avfallsinsamlingssystem för centrala Bergen i Norge. För  drygt 210 miljoner norska kronor får Bergen ett nyckelfärdigt underjordiskt sopsugsystem för de centrala delarna. Då ingår 10 års drift och underhåll. Anläggningen ska serva 7 718 bostäder i centrala Bergen och avfall från drygt 800.000 m2 yta från kommersiella verksamheter.

Tre avfallstyper kommer att transporteras i det underjordiska rörsystemet: restavfall, papper och plast. Restavfallet går till förbränning, och papper + plast går till materialåtervinning.

Att kunna erbjuda samma källsorterade avfallsinsamling i Bergens centrum som i kranskommunerna har länge varit ett prioriterat önskemål. Men för att kunna samla in flera avfallsfraktioner har det saknats lagringsutrymme för kärl och containrar i den gamla stadskärnan. Man har också haft svårigheter med framkomligheten för sopbilar i den historiskt känsliga miljön. Bilden från Flickr är från denna miljö för en tid sedan.

Bergens Kommun beslutade för ett par år sedan att bygga ut för fjärrvärme i centrum. Då öppnades koordineringsmöjligheter för installation av annan modern infrastruktur. Vid sidan av installation av fjärrvärme och det underjordiska avfallstransportsystemet från Envac genomförs en renovering av vatten- och avloppsnätet samt byggande av en ny spårvagnslinje. MER INFORMATION

”Förutom att detta är den enskilt största beställningen Envac tilldelats är det också den största installationen i en befintlig stadskärna i Norden”, berättar Joakim Karlsson vVD Envac Scandinavia AB. ”Det är ett genombrott för installationer av sopsug i kulturellt och historiskt känsliga innerstadsmiljöer. Flera andra städer i Norden följer detta projekt med intresse. Framför allt är vi imponerade av hur Bergens Kommun kombinerar installationen av sopsugsystemet med andra infrastruktursatsningar, vilket både minskar installationskostnaden och minimerar trafikstörningar p.g.a. grävningsarbeten i stadskärnan. Vi förväntar oss att den här typen av installationer kommer att bli aktuella för många fler städer som vill ha en modern och snygg stadsmiljö och samtidigt slippa hantera avfallet öppet på gator och torg”.

 Envac Koncernbeskrivning 2010

Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Företaget uppfann sopsug i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom sopsug med över 30 kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika. Sopsug från Envac är en hållbar miljöriktig investering då systemet införlivas med övrig infrastruktur, som exempelvis elektricitet, avlopp och vatten.

Envac är ett helägt (100 %) dotterbolag till Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären med 19 000 anställda. Omsättningen för 2009 uppgick till 47 061 miljoner SEK och resultat före skatt uppgick till SEK 1 750 miljoner.