Svenska Areogel AB blev STINGs Cleantech Venture of 2010. Detta röstades av våra besökare fram som bästa miljönyhet i september. Men varför är det så miljöbra? Foto från Flickr av jsbarrie illusterar en av Aerogels unika egenskaper, den enorma förmågan att isolera. Kritorna smälter inte!!! Jag tror att många av de röstande helt enkelt äskar tanken på ett svenskt spjutspetsföretag på mljömaterial. Nu har STING  och Svenska Aerogel formaliserat samarbetet. 

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med grundarna av Svenska Aerogel för att bygga ett av framtidens mest intressanta tillväxtbolag. Det  säger Magnus Rehn, affärscoach inom Cleantech på STING (Stockholm Innovation & Growth AB).

– Intresset för vårt material är stort och vi driver ett flertal projekt med enorm potential tillsammans med internationella företag. Samarbetet med STING kommer att ge oss en god plattform och det stöd vi behöver inom affärsutveckling och finansiering, säger Anders Lundström, VD ( på bilden från STINGs pressmeddelande tillsammans med Susanne Hedblom) på Svenska Aerogel AB

Svenska Aerogel AB har utvecklat en ny och förenklad metod för att framställa aerogelmaterial. De tekniska egenskaperna är jämförbara med och i vissa fall bättre än den klassiska aerogelen. Först var målet att utveckla ett återvinningsbart gasfiltermedium för selektiv filtrering och rening av luft. Men de fördelaktiga egenskaperna gör materialen lämpliga även för en rad andra tekniska tillämpningar.

Egenskaperna hos en aerogel beror mycket av porstrukturen. Omkring 95% av materialets volym är porer. Forskning vid gruppen för Materialteknik vid Högskolan i Gävle visar intressanta möjligheter att kontrollera porstrukturen och fördelningen av nano-, mikro- och makroporer. Detta öppnar för att förbättra och optimera det redan mycket konkurrenskraftiga filtermaterialet. Dessutom verkar det gå att utveckla andra egenskaper för att passa behoven inom en rad produktområden. Dessa kan t ex vara värme- och ljudisolering, behov av låg vikt eller motståndskraft mot höga temperaturer.

Vad är egentligen Aerogel. Kolla denna video med förklaring av en vetenskapsman![youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kHnen2nSmDY[/youtube]MER INFORMATION: Svenska Aerogel AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag. Det kommersialiserar olika tillämpningar av sin patenterade aerogel. Detta görs i nära samarbete med industriella partners inom olika affärsområden. Företaget grundades redan 2000 för att initiera och driva FoU om aerogeler för molelylär filtrering. Företaget har idag en stark patentportfölj och ett gediget tekniskt kunnande. Detta har etablerats i samarbete med ledande forskare vid Högskolan i Gävle och KTH. Svenska Aerogel har sitt säte och FoU-avdelning i Gävle.

Svenska Aerogel AB vill bli en världsledande leverantör av miljövänliga aerogelmaterial. Materialen kan utnyttjas för olika tekniska tillämpningar och produktområden, från luftfilter, värme- och ljudisolering, till läkemedel och kosmetika. Företagets strategi är att samarbeta med industriella och akademiska partners. I samarbete skräddarsys tekniska lösningar där aerogelen ingår som en väsentlig beståndsdel.

Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast material medan resten är fylld av den omgivande gasen eller är vakuum. Aerogeler kan tillverkas genom sol-gel-metoden. Vanligast är aerogeler som består av silikatmaterial, men även plastpolymerer, kol eller metalloxider kan användas som utgångsmaterial.

Aerogeler är bland de lättaste fasta material som finns, men har ändå goda mekaniska egenskaper. De brukar vara svagt rökliknande genomskinliga. Porerna är typiskt några tiotals nanometer stora.

Utgångsmaterialet är en sol som polymeriseras till en gel, varefter lösningsmedlet avdunstas. Genom att låta avdunstningen ske ovanför vätskans kritiska tryck och temperatur undviks en specifik gränsyta mellan vätska och gas och därmed de kapillärkrafter som vid normal sol-gel-processering orsakar krympning. Denna process upptäcktes redan 1931 av Steven Kistler.

Användningsområden för Aerogel tros bli gasfiltrering av växthusgaser, t ex koldioxid, när Aerogelen blivit mättad med gasen den filtrerat kan man återanvända den som byggnadsmaterial tack vare dess goda isolerande egenskaper.

Länk till omröstningen: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-september

Länk till vår nyhet om Svenska Aerosol AB Cleantech Venture of the Year: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sting-aerogel

Länk till hemsida för Svenska Aerogel AB: www.aerogel.se