Det är roligt för mig när WWF som ledande miljöorganisation pushar klimatinnovationer. Det är nu många år sedan jag framförde till dem att innovationer för miljön är ett av de områden där WWF kan göra stört nytta.

I dag utökar de sin lista Climate Solvers med fem företag. Det är de gamla bekanta innovationerna Organoclick och Climatewell. De är våra länkar VattenAvvisandePapper resp. Soldriven Luftkondition bland miljöinnovationer i höger kolumn. Nedan finner Du mer om de tre företag vi hittills inte skrivit om. Det är Octopus AB, Clear Water Energy Nordic AB och Biorecro AB. Climate Solver företagen kan bidra till att förändra världens energiförsörjning.

Hopp om ett genombrott för Organoclick har nominerats för webröstning om bästa miljönyhet i oktober. Kolla och rösta Du också: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-flyg-organoclick

Youtubeklippet illustrerar den enorma potentialen hos miljöinnovationen Parans för dagsljus inomhus.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NhKK2LnumTo[/youtube]

– Om de här lösningarna sprids globalt har de potential att år 2020 minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år. Det är fem gånger mer än Sveriges årliga utsläpp. Men för att lyckas krävs kraftfulla beslut från både politiker och näringsliv, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Klicka här för erfarenheter av arbetet med dessa innovationer och om ovan nämnda företag.

Sedan starten för Climate Solver 2008 har WWF presenterat 24 klimatinnovationer. I  år har WWF följt upp de företag som presenterades 2008-2009. Några bolag har flerdubblat både omsättning och antal anställda medan andra inte kommit mycket längre än för två år sedan.

Klimatentreprenörerna anser att den offentliga finansieringen är för inriktad på forskning. Den kräver också orimligt stor arbetsinsats för relativt begränsat stöd. Svenska riskkapitalinvesterare undviker tidiga faser och har sämre kännedom om miljöteknik, cleantech, än sina utländska motsvarigheter. Det är också svårt att etablera verksamhet och försäljning utomlands och att det statliga stödet är bristfälligt.

OctopusAB har värmepumpen Ice-Stick. Den använder främst luft men också mark för att generera värme. Ice-Stick kan spara mer än 60 procent av energin för uppvärmning. Det är ett exempel på en mogen teknologi med global potential. Om var femte fastighet på den globala marknaden (villor, mindre fastigheter) installerar värmepumpar så kan utsläppen av CO2 reduceras med 29 miljoner ton år 2020. Försäljning sker mest i Danmark, Polen och Rumänien.

Clear Water Energy Nordic AB har alger för att rena vatten i t ex kommunala vattenreningsverk. Det ger stora energibesparingar. Algerna kan dessutom bli biomassa för biogasproduktion. Teknologin kan år 2020 spara 24 miljoner ton CO2 per år (vid 20 procents marknadstäckning). Företaget är baserat i Stockholm och har gjort sina första installationer. 

Biorecro AB erbjuder system för fånga in och lagra koldioxid från bioenergiproduktion och biobränsledrivna pappersbruk. Bio-Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) minskar CO2-halten i atmosfären i absoluta tal. Om 30 procent av de identifierade biobränsleanläggningarna installerar BECCS till 2020 kommer halten av CO2 i atmosfären att minska med 100 miljoner ton per år. Biorecro är baserat Stockholm.

Länk till vår senaste nyhet om Organoclick: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/organoclick-101014