Miljöinnovationen Lightlabs rapport för det tredje kvartalet är glädjande. Nya samarbeten rapporteras. Kanske det mest glädjande är samarbetet med Vattefall. Kapital som behöver köpa miljötrovärdighet låter helt rätt för Lightlab. Nye VD:n Jan-Erik Lennefalk verkar driva på. Lightlabs hemsida hittar Du som vår länk KvicksilvFriSparlyse i kategorin Gift: Ersätt/Minska i höger spalt. Med länknamnet hoppas jag Du förstår den stora potentialen för denna miljöinnovation. Klicka här för utdrag ur Lightlabs pressmeddelande!:


Viktiga händelser under rapportperioden:

· LightLab förstärker organisationen i Sverige med ny produktchef i Göteborg.
· Jan-Erik Lennefalk tillträder som VD den 1 september 2010.
· Vattenfall och LightLab konkretiserar samarbetet med syfte att ta fram en prototyp på en armatur.
· Teco Nanotech och LightLab tar fram en första prototyp på en plan lampa för utvärdering under hösten 2010.
· LightLab och taiwanesiska Tatung Co. vidareutvecklar och fördjupar samarbetet inom fältemissionsbelysning.
· LightLab vidareutvecklar metoder och elektrokemiska processer för nästa generations belysningskällor baserade på ZnO.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· LightLab engagerar en ny operativ chef från den 4 oktober 2010 med övergripande ansvar för utvecklingsarbetet.
· Erik Penser Bankaktiebolag utses till Certified Adviser samt ny kapitalrådgivare.

VD-ord
Det är spännande att lära känna ett nytt bolag, särskilt ett bolag som är i en utvecklingsfas. Vi stärker nu organisationen och intensifierar arbetet med att kommersialisera och industrialisera resultaten av den forskning som LightLab bedrivit under lång tid. Den nya fasen i bolagets verksamhet har på ett positivt sätt tagits emot av LightLabs teknologipartner Tatung och Teco Nanotech samt LightLabs marknadspartner Vattenfall.

Utvärderingen i vårt laboratorium i Göteborg konfirmerar att vår kolkatodbaserade lampa uppvisar hög energieffektivitet vid olika färgtemperaturer inklusive vitt ljus. Färgåtergivningen är mycket god och våra livslängdstester har fallit väl ut.

Under perioden har ett omfattande arbete utförts för att ta hänsyn till produktionskostnaden samt för att kontinuerligt förbättra ljusegenskaperna. Utvecklingen av nästa generations ZnO-baserade katod visar på mycket goda egenskaper. Vi kommer inom kort att inleda utvärderingen av det nya belysningssystemet.

Vårt samarbetsavtal med Teco Nanotech har gett ett första resultat på en lysande plan lampa. Parterna har efter en utvärdering beslutat att ta fram en ny prototyp baserad på samma koncept men med en modifierad materialsammansättning i lampan i syfte att förbättra ljusflödet.

Under perioden har Vattenfall och LightLab fortsatt samarbetet med att definiera och utvärdera första generationens lampor. Vi har förenat LightLabs teknikresurser med Vattenfalls marknadsresurser och detta har lett till en utarbetad plan på nya armaturer och belysningskällor. Dessa kommer att tas fram av LightLab.

Vid sidan av prototypbyggen fortsätter vi arbetet med att utvärdera belysningsegenskaper och att dimensionera och optimera drivelektronik, katodstruktur och katodmaterial. Vi fokuserar dessutom på belysningskällans geometri och anodstruktur, så att tillverkningsaspekterna beaktas. Sammanfattningsvis bedriver vi nu utveckling med fokus på lågkostnadstillverkning samtidigt som vi intensifierar forskningen inom fältemissionsbelysning.

Vi arbetar aktivt med att knyta ytterligare samarbetspartners till verksamheten med syfte att komplettera vårt teknikkoncept med resurser för industrialisering och kommersialisering.

Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB

Länk till tidgare inlägg om Lightlab: http://evolveu.bloggsida.se/?s=Lightlab