Miljöinnovationen HiNation AB har beviljats medel från Tillväxtverkets program DemoMiljö. Man ska testa HiNation HiLight. Det är en liten bärbar, kompakt mobilladdare och lampa som drivs till 100% av solenergi. HiNation AB har under hösten varit i Tanzania för att testa produkten hos massajer, skolor, hälsokliniker och turistlodger som saknar tillgång till el. Vilken chans både för företaget och för befolkningen på landsbygden i Tanzania!

– I Tanzania har enbart 3 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till el. Att ladda sin mobiltelefon kan kosta 5 kronor, och då behöver du kanske först gå flera mil till närmsta laddningsplats. Det innebär att laddning av mobiltelefonen idag är en tung utgiftspost i många familjers budget, säger Linda Krondahl, VD på HiNation. Klicka här för mer ur pressmeddelandet från HiNation som också tillhandahåller bilden.
I Afrika finns det idag över 500 miljoner mobiltelefonanvändare. Majoriteten saknar tillgång till el i hemmet. HiNation HiLight ger hela 20 timmar ljus eller minst 3 mobilladdningar från 10 timmar sol. För användare i tillväxtländer betyder HiLight minskade kostnader för fotogen och mobilladdning. Det skapar också goda möjligheter till en extrainkomst genom laddning av mobiltelefoner till omgivningen.

–  Dessutom har HiLight stora fördelar som inte lika enkelt kan mätas i pengar; barn kan läsa läxor på kvällen, kvinnor kan röra sig säkrare nattetid och risken för bränder och brännskador minskar, säger  Linda Krondahl.

Svårigheten ligger i att erbjuda en produkt med hög produktionskostnad till användare med låg köpstyrka. Förstudien skulle därför samtidigt identifiera hur man kan överbrygga problemet genom lokala samarbeten, microfinansiering eller uthyrningsmodeller. Nu diskuterar HiNation med ett antal lokala partner hur ett storskaligt samarbete skulle kunna utformas.