Miljöinnovationen Applied Nano Surfaces (ANS) har i dagarna genomfört en riktad nyemission om totalt 12 miljoner kronor. ANS hittar Du bland våra länkar i kategorin Effetk/Mtrl/Energi med namnet Minifiriktionsyta. Ny investerare och största ägare blir Fouriertransform AB, som tillsammans med de existerande ägarna Sjätte AP-fonden, Första Entreprenörsfonden och Attentus Göteborg står bakom emissionen. ANS skall nu fortsätta sin expansion på nya marknader och inom fler applikationsområden. Klicka här för mer information ur pressmeddelandet!   

Applied Nano Surfaces har lyckats attrahera nytt riskkapital från några av marknadens starkaste och tyngsta investerare. Finansieringen inkluderar även ett villkorslån från Energimyndigheten.  
 

Lågfriktionsskiktet kan ”gnuggas” fast på ytan samtidigt som komponenten tillverkas. Det är därför lätt att integrera i produktionen och kan utnyttja redan befintlig maskinpark.

– Ett stort antal företag har nu bekräftat att vår patentsökta ytbehandlingsteknik kan sänka friktionen och minska nötningen i deras applikationer och flera kunder som utvärderat ANS teknik har nu gått vidare för att planera för införande av tekniken i produktion, säger VD Mattias Karls.

– Fokus för verksamheten har under bolagets första fas varit att bevisa att vår ytbehandlingsteknik fungerar i verkliga applikationer. Nu vet vi att så är fallet, och vi kan växla upp och satsa hårdare på att få ut tekniken på världsmarknaden säger Christian Kolar, en av grundarna till ANS.

Beläggningen minskar friktionen mellan ytor som rör sig mot varandra och kan därför leda till stora energibesparingar. Att ANS fått så stort gehör för sin teknik beror inte minst på metodens enkelhet. 

 

Kostnaden för beläggningen blir därför mycket lägre än för konkurrerande tekniker.  Minskad friktion leder också till mindre slitage och kan därför öka livslängden hos produkten. Mattias Karls ser därför en stor bredd för framtida applikationsområden. – Vi ser enorma möjligheter att förbättra allt från maskiner i processindustrin, till kompressorer, lager och motorer.

Applied Nano Surfaces och dess teknik för friktionsminimering ligger i vårt investeringsfokus2-utsläpp. Bolaget har kunnat knyta till sig stora utvecklingskunder och genom vår investering vill vi nu säkerställa kommersialiseringen hos dessa kunder och bidra till att framgångsrikt bearbeta bolagets stora adresserbara marknad, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.