Miljöinnovationen Lightlab är ett spännande bolag på Aktietorget. Det är också vår länk kvicksilverfrisparlyse i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska.I början av januari kom tre intressanta nyheter:  Extra bolagsstämma, två patentansökningar och ett samarbetsavtal på Taiwan. Klicka här för mer om dessa nyheter.

Bolagsstämman beslutade om möjligheter för nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Styrelsen får fram till nästa bolagsstämma självt besluta om en eller flera nyemissioner utan att ånyo hör stämman. Nedan några utdrag ur VD-talet:

”Mitt första intryck var att teknologin som utvecklats under lång tid var intressant, att bolaget har ett omfattande industriellt nätverk och att detta nätverk även innefattar ledande universitet i Asien och i Sverige.”
”Min bakgrund är att jag alltid varit intresserad av innovationer samt ny teknologi och detta intresse har varit en röd tråd genom mina tidigare befattningar under mer än 30 år i elektronikindustrin.”  ”…det återstår en hel del arbete och utveckling innan vi kan kommersialisera den (tekniken)som en ny belysningsteknologi.

”Ingen gillar kvicksilver. Marknadens aktörer ser ett nytt behov växa fram där ersättningslösningar för lampor och lysrör blir allt viktigare. Många innovativa lösningar introduceras i snabb takt av nya leverantörer och vi vänjer oss vid en marknad i förändring där både glödlampor och lågenergi lampor ersätts av ny teknologi i allt högre tempo.”  
”LightLabs belysningsteknologi, fältemission samt katodluminescens, baseras på industriellt väl kända principer. Dessa principer ligger till grund för en bred teknologiutveckling och mer specifikt så fortsätter utvecklingen på ett intressant sätt inom LightLabs affärsområde, belysningsteknologi. Denna marknad i förändring med miljömedvetna slutkunder ger LightLab goda möjligheter med den miljöteknologi vi utvecklar.”

”När vi introducerar vår ZnO baserade katod så möjliggör vi en billigare massproduktion. En ny generation lyspulver utvecklad för TV industrin kommer att öka livslängden. Denna utveckling var inte självklar för 12 månaders sedan och utvecklingen av lyspulver och av katoden under 2010 utgör stora framsteg.”

”LightLab befinner sig i en fas där vi förbereder bolaget för en kommersialisering. Vi har därför knutit 3 nya erfarna medarbetare till bolaget under hösten och jag har dialog med andra erfarna personer som vi avser att knyta till bolaget under 2011.”

Under hösten har vi arbetat oförtrutet på att förbättra egenskaperna på våra prototyper, den sfäriska lampan såväl som den cylindriska lampan, ”lysröret”. Den platta lampan har ännu inte nått hela vägen fram till det mål som vi tidigare kommunicerat och tidsbestämt. Vi ska inte glömma bort att den teknologi vi utvecklar är avancerad, att problem uppstår. Det är en naturlig del i en teknologiutveckling. Vår prototyp är under utveckling och vi kommer att nå målet.

Vi har under hösten tagit fram nya lampstrukturer, introducerat nytt material (ZnO) i katoden samt påbörjat introduktionen av nästa generations lyspulver. Detta kommer sammantaget att ge flera marknadsmöjligheter, lägre tillverkningskostnader för producenterna, förenklad produktion och längre livslängd. Detta är vad vi vill fortsätta att utveckla.

– Vi har nått en effektivitet på 85 lm/w sedan tidigare och vi arbetar intensivt för att kunna hålla denna nivå i en produktionsmiljö

– Vi arbetar med att utveckla systemteknologin för att nå våra mål på över 10.000 timmars livslängd under 2011. När vi når den nivån, som vi bedömer är nödvändig för en bred kommersialisering, så har vi en fullgod teknologi för många belysningsapplikationer.

Vi har under hösten utrustat våra labb såväl i Göteborg såväl som i Taiwan med en utrustning som gör det möjligt att mäta, utvärdera och att systematiskt utveckla egenskaperna i vår teknik.

”LightLabs mål är att utveckla en belysningsteknologi som är både kostnadseffektiv och miljövänlig. Vår katodteknologi har rönt stort intresse hos våra partners och vi kommer att inleda provleveranser av katoder till Tatung under våren, i enlighet med det pressmeddelande som vi skickat ut idag. Tatung är ett stort Taiwanesiskt bolag med stort kunnande inom fältemissionsteknik och som LightLab har flera olika beröringspunkter mot. Jag hoppas kunna öka aktiviteten i vårt samarbete under 2011!

Teknikutvecklingen fokuseras på att nå marknadskraven på tillräckligt lång livslängd, hög kvalitet i tillverkningsprocessen samt låga kostnader i produktionen. Utmaningen är att nå 10000 timmars livslängd samt en god energieffektivitet på 85 lm/w i en produktionsmiljö.

”LightLab är ett forsknings- och utvecklingsföretag, som genom sina aktieägare tillförts de resurser som möjliggjort att vi kunnat genomföra allt det arbete som lett oss till dagens position. Bolaget hade inte kunnat existera utan sina aktieägare. Bolagets styrelse, söker vid dagens stämma aktieägarnas mandat att lösa bolagets behov av framtida kapitalförsörjning.

Jag ber om aktieägarnas fortsatt förtroende för LightLab i arbetet att utveckla vår vision som är att bli en ledande leverantör av miljövänliga belysningsteknologier baserat på fältemissionsteknologi.

Tack!”

 LightLab och taiwanesiska Tatung Co, utökar samarbetet som initierades i juni 2010 genom undertecknandet av en avsiktsförklaring.

Intentionen med avtalet var att med en gemensam utgångspunkt från respektive parts patenterade teknologier och kombinationen av LightLabs teknologi för fältemission med Tatungs omfattande kunskaper kring och kapacitet inom produktion av fältemissionsrelaterade produkter, tillverka prototyper som ska ligga till grund för kommersiell produktion.

Denna intention konkretiseras nu genom att Tatung utvärderar LightLabs nya generation katoder, baserade på en patenterad nanostruktur av zinkoxid (ZnO), för tillverkning av prototyper. Resultatet av denna utvärdering förväntas under våren 2011.

– LightLabs katodstruktur visar en mycket intressant potential för att uppnå både god kvalitet och låg kostnad, säger Jason Lo, General Manager, FED Lab., Energy B.U. vid Tatung Co.

Tatung är ett betydande taiwanesiskt industrikonglomerat med en stark och innovativ miljöprofil. Bolaget är noterat på den taiwanesiska börsen och omsätter cirka 8 miljarder kronor per år. Man har en uttalad ambition att delta i utveckling och produktion av framtidens energisnåla ljuskällor. 

LightLab har i december 2010 ansökt om ytterligare två patent.

I samband med arbetet att förbättra ljusspridningen för miljövänliga ljuskällor som använder LightLabs teknik har en ny typ av reflekterande anod med ”heat sink” tagits fram. Denna patentsökta uppfinning möjliggör förbättrad ljusextraktion och förbättrade driftsförhållanden, vilket bidrar till ytterligare förbättrad ljuseffektivitet och ökad livslängd.

LightLab har även ansökt om ett patent kring effektreglering av ljuskällor. Mer specifikt handlar denna patentansökan om hur man optimerar relationen mellan ljuskällan och drivenheten för att få bästa ljuseffektivitet och livslängd för den kompletta belysningslösningen.

Båda dessa uppfinningar har patentsökts (prioritetsgrundande patentansökan) vid det Europeiska Patentverket (EPO).