Miljöinnovationen Tarurus Energy AB blev november månads bästa miljönyhet. Deras lyckade prov i industriell demoskala vinner också internationell uppmärksamhet.  Taurus Energy och SEKAB har tillsammans fått utmärkelsen Technology of the Year av Biofuels Digest av samma orsak. Företaget smider medan järnet är varmt och gör en nyemission. Rikischans? Ja det kan det vara. Jag refererar och anpassar nedan mitt Taurusinlägg från första juni 2008. Klicka här om Du vill veta lite mer!

Detta är ett långt inlägg. Om Du är ointresserad av aktien och dess värdering så scrolla ner till rubrikern Biofuels digest eller Nyemission.

UR MITT RÄKNANDE 2008 inom citationstecken och fetat anpassningar till dagsläget inom parentes:

” Gårdagens slutkurs för aktien var 3,12 kr. Det ger ett bolagsvärde på drygt 94 Mkr.” (När  kursen nu är ca två kronor exkl. TR antar jag bolagsvärdet 75 Mkr i detta räkneexempel:)

” Kanske dags att kolla midsommardagens citat här på sajten.

  1. Richard Hooper: “När det gäller så kallade innovationer har jag lärt mig en regel: Ta dubbla de beräknade kostnaderna, ta hälften av efterfrågan och ta dubbla den beräknade utvecklingstiden. Sen kommer Du ungefär rätt”
  2. Peter Drucker: “Stora innovationer uppfinner sin marknad”

Det senaste är nog sant då innovationen höjer utbytet ur råvaran dramatiskt. Men det förutsätter att man lyckas överföra tekniken från labbskala till industriell produktion. Det tar enligt prospektet på Taurus hemsida 3-5 år. Om vi dubblar tiden blir det 6-10 år. Ett” (Tre och ett halvt) ”år har gått, och testkörningarna hos SEKAB har (gett första positiva resultat) ”ännu inte börjat. Kanske industriell produktion kan ge rejäl lönsamhet tidigast” (2013) 2011, mer troligt 2014 (2016) och pessimistiskt sett 2018 (2020). Sedan väntas en royalty på 0,5 – 1,5 % av den producerade etanolens värde.

Naturligtvis går det att skriva ett par sidor om risker.  Att överföra tekniken från labbskala till industriell produktion är ju en stor sak. Det rör sig om en teknologi som kan ge ett tekniskt genombrott. Då finns naturligtvis risken för kopior och patenttvister och helt andra lösningar på hela eller delar av teknologin. Men kanske vi kan väga in det genom val av kalkylränta.

Maria Ottoson skrev 17 juni i Dagens Industri att riskkapitalbolagen kräver 20 – 30 % avkastning på investerat kapital. Kan ett rimligt riskjusterat avkastningskrav vara 15- 20 % för placering i Taurus? (Jag har nu följt noterade och onoterade innovationers utveckling i Sverige i tre år. Det är otroligt svårt för dem att slå igenom. För detta räkneexempel antar jag kalkylräntan 20 %.) Vi antar royaltyn 1 %  och p/s talet 1,5 år 2014 (2016). Med ovan nämnd kalkylränta skulle krävas en marknad 2016 på 12,5 miljarder kronor för att satsningen ska vara hemma.  

Men företaget räknar också med att kunna få down payments av framtida användare redan när testkörningarna är klara. Taurus har antagit att de tar 1-2 år. Om vi dubblar den tiden och räknar från i år blir det tre år till 2011 innan sådana pengar kommer in. De beräknas bli 100 000 – 1 MUS$. Driftskostnaderna är mycket små. Det räcker kanske att få downpayment från några stycken för att täcka driften? Man har kanske redan kontakter för den försäljningen om testkörningarna lyckas. 

Men går testkörningarna bra tror jag inte man behöver se pengarna låsta till 2014. Då diskonterar börsen snabbt framtida marknadspenetration. Och de där 15-18 (12,5) miljarderna, låter det så mycket i sammanhanget egentligen? Det får vi ta en annan dag. Alltid kul att räkna lite, men nu måste jag jobba också. Men vad tycker Du om mina antaganden? Är resonemanget ute och snurrar eller känns det som att det stämmer? Klicka på no comments och skriv Din mening ”

BIOFUELS DIGEST AWARDS delades för första gången ut 2008 och tilldelas företag som utmärkt sig inom forskning, utveckling och kommersialisering av processer för biobränslen, förnybara kemikalier och förnybara produkter.

Taurus Energy AB är ett av världens ledande företag inom jäsning av femkolssocker. Företaget har samarbetar med forskare på Chalmers och  vid Lunds universitet. De lyckade demonstrationerna i industriell demoskala av företagets senaste jäststam, Taurus04, är resultatet av ett tvåårigt utvecklingsprojekt med SEKAB och dessförinnan många års forskning.

– Vi är mycket nöjda över att dela priset med SEKAB, säger Lars Welin, vd på Taurus Energy. Vårt utvecklingsarbete stannar inte här, vi fortsätter att förfina våra patenterade jäststammar. Vi vill kunna arbeta med alla typer av cellulosabaserade råvaror och licensiera tekniken över hela världen. Vi har redan flera partners både i Europa och USA som tittar på vår jäsningsteknologi.

Den potentiella marknaden för cellulosabaserad etanol är enorm. För att kunna ersätta bara tio procent av den bensin och diesel som används i Europa krävs motsvarande ca 500 etanolanläggningar med en årskapacitet på 140 000 kubikmeter. Att Europa bara utgör omkring 15 procent av världsmarknaden visar tydligt behovet av många olika tekniker och teknikleverantörer.

 NYEMISSION: Styrelsen i Taurus Energy har beslutat genomföra en företrädesemission om cirka 8,8 MSEK. Taurus har fått teckningsförbindelser och garantiteckning för mer än 50 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. Teckningskursen är fastställd till 1,16 SEK per aktie. Nedan följer en sammanfattning av beslutet.

Pengarna i aktuella nyemissionen ska främst användas till vidareutveckling och uppskalning av bolagets pentosjäsningsteknologi samt för att bearbeta den amerikanska och europeiska marknaden.

Tidigare ägare har rätt till företräde i emissionen. Handel med B-teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 januari – 27 januari 2011. Ingen handel med A-teckningsrätter kommer att ske. Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiteckning kommer att offentliggöras i bolagets memorandum senast när teckningstiden inleds.

Aktien föll inte i värde när teckningstiden inleddes.

Länk till inlägg första juni 2008: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lite-raknande-om-aktien-i-taurus-energy-ab

Alla våra inlägg om Taurus hittar Du på: http://ecoinnovation.se/etikett/taurus