Miljöinnovationen Ekomarine är vår länk BiologiskBåtbottenfärg i kategorin Gift: Ersätt/Minska i höger kolumn. USA Patentet ger ett brett funktionsskydd för bolagets teknik för att skydda båtar från marin påväxt.  😆 Genom en samverkan mellan komponenter i färgsystemet och mikroorganismer, som finns i alla vatten, skapar den patenterade biotekniken ett miljövänligt påväxtskydd för den marina marknaden. Det är riktigt roligt att företagets framgångar fortsätter. Ekomarine är noterat på AktieTorget. Klicka här för mer information! Ekomarine har lämnat in patentansökningar på de sju viktigaste internationella marina marknaderna. Bolaget har fått sitt patent beviljat i Sverige, USA och Australien.

”Det amerikanska patentverket har en rigorös och internationellt erkänd granskning. Godkännandet i USA öppnar därför upp för en snabbare handläggning på övriga marknader där bolaget har sökt patent. Patentgodkännandet ger även möjligheter till snabbare expansion på den amerikanska marknaden via potentiella samarbetspartner”, säger Mikael Haeffner patentansvarig på Ekomarine.

Vi har skrivit en hel del om Ekomarine, kolla här: http://ecoinnovation.se/etikett/ekomarine