Miljöinnovationsbolaget Orthocone utvecklar en ny teknik med vätskekristaller som ger bildskärmar högre bildkvalitet. Samtidigt blir de enklare att producera. Dessutom blir bildskärmarna mer energieffektiva. Chalmers Innovation Seed Fund och Innovationsbron satsar totalt 2,7 miljoner kronor i bolaget.

Orthocones teknik grundas på över 20 års forskning vid Chalmers/MC2. Den kan ge bättre LCD-skärmar. Bolagets flytande kristaller kan vrida sig mycket snabbare än kristallerna i de skärmar som finns på marknaden idag. Det ger en rad fördelar. Viktigast är högre bildkvalitet. Snabba rörelser kan också återges bättre än med dagens teknik. Bildskärmarna blir också både enklare och billigare att tillverka. Dessutom så blir energiförbrukningen betydligt lägre. Klicka här för mer information!

Företag et har nyligen avslutat en investeringsrunda där Chalmers Innovations Seed Fund gör en följdinvestering på 1,5 miljoner kronor och Innovationsbron kommer in som ny ägare och investerar 1,2 miljoner kronor.

Orthocones VD Anders Bohman ser positivt på att ägandet utökas och att Innovationsbron kommer in som ny ägare. Inte minst genom deras kompetens som han ser kan utveckla bolaget, men givetvis också att de bidrar med nytt kapital.

– Det nya kapitalet gör att vi kan förbättra våra prototyper, som inom kort ska testas av våra kunder.  Vi kan också satsa mer på marknadsföring och försäljning till våra kunder, säger Anders Bohman.

– Orthocone har tagit nästa steg i sin utveckling genom att ha verifierat kundbehoven samt ökat sin förståelse för kundkraven från nyckelkunder i Asien. Vi fortsätter att investera eftersom teamet påvisar bra exekvering och kunderna har bekräftat att bolaget är på rätt spår, säger Timo Lehes, Investment manager för Chalmers Innovation Seed Fund.