LightLab gör en garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader. Det är riktigt roligt att det finns riskvilligt kapital som satsar på miljöinnovationer. Företaget är vår länk KvicksilvfriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn.  Lightlabs utveckling har till stor del finansierats av nyemissioner under mycket lång tid. Jfr. länk i slutet av inlägget!

Vi som följer bolaget har en tid väntat på information om en nyemission. Ändå föll kursen brant på beskedet om nyemission. I fredags hade den fallit från tisdagsnivån nära 4 kr till straxt under 3 kr. De nya aktierna emitteras till kursen 2,30 kr/aktie. Klicka här för vidare information ur pressmeddelandet och länk till tidigare inlägg.

Nyemissionen ska finansiera fortsatt utveckling av LightLabs teknik och ökade marknadsinsatser. Företaget ska fokusera på utveckling och integration av en kostnadseffektiv drivelektronik, industrialisering av den zinkoxid-baserade katoden och optimering av systemlösningen så att belysningsegenskaperna möter marknadskraven för flera produktsegment. LightLab vill också utvidga samarbetet med partners. Syftet är att ta LightLabs fältemissionsbaserade belysningsteknologi till marknaden i slutet av 2011. Det vore underbart!  

Ägare av nära 20 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Styrelsens ledamöter och VD har också förbundit sig att teckna aktier. Resterande del av nyemissionen är garanterad av Erik Penser Bankaktiebolag.

Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, skall äga företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Varje aktieägare får teckna sex (6) nya B-aktier för varje helt femtal (5) befintliga aktier. Det innebär att innehavare av aktier på avstämningsdagen för varje befintlig aktie erhåller sex (6) teckningsrätter och att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) vid teckningstidens utgång skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare enligt styrelsens riktlinjer.

Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i nyemissionen är 31 januari 2011. Den 2 februari 2011 beräknas prospektet för nyemissionen offentliggöras.

Jag har skrivit mycket om Lightlab genom åren. Det är ju praktiskt taget en nyemission om året. Dessutom har de flera gånger utsetts till månadens bästa miljönyhet. Här är länk till våra inlägg om företaget: http://ecoinnovation.se/etikett/lightlab

Det senaste inlägget fokuserar deras godda resultat förra året: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lightlab-110109