Bidrag från DinEl kan vara en chans för Dig. Företag, organisationer och privatpersoner som har spännande, energismarta idéer kan nu  söka medel hos DinEl Miljöfond. Det är brådis, senast 15 februari  är deadline. Vår bild ovan är från prisutdelningen.

I fjol lade jag ner mycket kraft på en ansökan. Men konkurrensen var förfärande. Vi fick ett litet stöd till webröstningarna om månadens bästa miljönyhet. Det gladde mig verkligen och är ett av skälen till att vi fortsätter jobba med detta. Klicka här för mer information!

Utdelningen av stipendierna på sammanlagt nära 500.000 kronor blir i mars. Fonden ska stödja projekt som ger kunskap om uthålliga energisystem med fokus på elproduktion från förnybara energikällor och effektiv energianvändning. Pengarna kommer från försäljning av produkterna Lokal VattenEl och VindEl.

Vid den första utdelningen 2010 premierades 9 projekt. Behållningen är nu 600.000 varav en halv miljon kronor denna gång finns att delas ut. Visst är det härligt att månniskor vill betala extra för elen för att gynna bra miljölösningar. Ett riktigt hurra är pä sin plats för dessa kunder hos DinEl

Jag ser DinEl Miljöfond som ett viktigt redskap i arbetet mot ett hållbart energisystem, säger flondens ordförande, tillika professor inom uthålliga elkraftsystem vid Chalmers Tekniska Högskola, Lina Bertling.

Fonden stödjer projekt, kunskapsspridning och stipendier. Jag välkomnar nu många kreativa idéer för ett smart elkraftsystem, säger Lina som en uppmaning.

Premieringen av årets stipendiater kommer att ske den 16 mars vid den stora konferensen Energiutblick. Den arrangeras av Energimyndigheten och har i år förlagts till Svenska Mässan i Göteborg. Du kan läsa mer om DinEl Miljöfond på dinel.se där också ansökningsformulär finns.

Fråga Mikael Jednell om Du undrar över något, tel. 031-34 64 170.