Miljöinnovationen AerosolTrap blev bästa svenska miljönyhet i januari. Företagets lyckade funktionstest för medical applications gladde verkligen de röstande. Nyheten fick tre fjärdedelar av alla röster. Bilden är från Örebro Universitets simuleringsförsök.

-”Det är underbart att så många gläds med uppfinnaren Conny Norman från Örebro. Hans uppfinning bör ha många bra tillämpningar. Han har kämpat länge och är verkligen värd denna framgång. Conny är en gammal bekant och jag har följt hans ansträngningar på avstånd i många år” Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB som ordnade omröstningen.

Conny Norman kommenterar resultatet.

-”Jag är mycket glad för nomineringen till denna webröstning. Det starka stöd jag fått är en viktig stimulans. Det kan hjälpa till att hitta nya samarbetspartner. Jag söker fler kunder, finansiärer, forskare och entreprenörer för att utveckla AersolTrap.” 

Aerosoltrap bygger på en teknik för partikelavskiljning (anrikning). Den baseras på strömningshastighet i flöden. Tänk Dig en bäck med stenar i som smalnar och breddas. Bakom stenarna bildas lugnvatten och där sedimenterar partiklar. 

När man smalnar av ett flöde av luft eller vätska ökar hastigheten. När det sedan breddas kan partiklar sedimentera. Det är den princip som AerosolTrap bygger på. Bland våra länkar i höger kolumn i kategorin Avfall:Åter/Renas heter den därför Flödesrenaren. Jämför med principskissen till höger.

Conny Norman kom igång för många år sedan med Fettfällan. Filmen nedan från Youtube beskriver första användningen. Först är en film av principen för funktionen utan ljud och efter 1.30 minuter kommer ett TV-inslag med ljud som gör det hela mer praktiskt begripligt.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E5wqUheHkl4[/youtube]

AerosolTrap har vunnit många utmärkelser. Paraden började med final i Tävlingen Miljöinnovation 2000. Jag tycker den stiligaste är 2002 års Goldmedal at World Exhibition of Innovation Research and New Technology in Bruxelles.

Nya och innovativa användningsområden kan utvecklas ur den teknik som partikelavskiljning med Aerosoltrap baseras på. Forskning och Utveckling för nya användningsområden genomförs på Aerosoltrap i nödvändiga steg innan den används kommersiellt. Hitills har varje ny användning visat sig fungera som tänkt.

Länk till vårt vinnande inlägg: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/flodesrenaren

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet-januari-3