Miljöinnovationen Cortus får stöd av Energimyndigheten. Det är riktigt roligt med detta betydelsefulla steg på vägen! Jag könde det behövdes när man presenterade nyheten om fullskaleanläggningen i Köping. Det gäller en anläggning för förgasning av biobränslen till grön energigas. Genom att förgasa biobränsle i full skala på ett nytt sätt för att ersätter man fossila bränslen. Bild från Pressmeddelande.

Projektet är en uppskalning av tidigare pilotprojekt. Det ska verifiera produktionsflödet i den patenterade WoodRoll-processen som Cortus utvecklat, innan en planerad större demonstrationsanläggning i Köping börjar byggas. Klicka här för mer information!

Cortus bygger en anläggning för det integrerade produktionsflödet där torkning, pyrolys och förgasning av olika biobränslen kan köras i 500 kW skala. Anläggningen tas i drift under första halvåret. I projektet ingår även att genomföra processprover inför byggandet av den tio gånger större anläggningen i Köping.

Projektet genomförs i samarbete med Torkapparater AB, Concordance AB, AGA Gas AB, ÅF och Sandvik Heating Technology bland andra. Finansieringen kommer från Energimyndigheten, Triple Steelix, Movexum och Cortus.

Detta projekt är ett första steg i ett planerat samarbete kring produktion och leveranser av förgasningsanläggningar som parterna ser en mycket stor potential kring.

– Vi förväntar oss att erfarenheterna i projektet, av produktionsflödet i WoodRoll-processen, är viktigt inför vår kommande demonstrationsanläggning i Köping och förstärker vårt erbjudande av kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier. Ett viktigt mål för oss är givetvis även att för svenska och utländska intressenter kunna visa upp en process som bygger förtroende och skapar förutsättningar för nya affärer, säger Rolf Ljunggren.

Länk till tidigare inlägg: http://ecoinnovation.se/?s=cortus