Miljöinnovationen DEFLAMO har fått en genombrottsoder. Den ska flamskydda PVC-film från Riflex Film. Den nya PVC-filmen blir den första flamskyddade PVC-produkten av sitt slag som är antimonfri och dessutom klarar det tuffa brandkravet M1. Klicka här för vidare information ur Pressmeddelandet!

Riflex Film har utvecklat en PVC-film som klarar det tuffa brandkravet M1. Utvecklingen har skett i samarbete med DEFLAMO som har bistått utvecklingen med kunskap och teknologi avseende Apyrum och flamskyddsteknik. Samarbetet har inneburit många försök och justeringar i Apyrums sammansättning och anpassning av PVC-recept. Slutresultatet är en PVC-film som klarar de tekniska krav som ställs på produkten, både fysiska och brandtekniska. Detta innebär ett tekniskt genombrott och resultatet är unikt eftersom denna brandklass kunnat uppnås utan att använda det miljöfarliga ämnet antimon.

-”Det är mycket glädjande när ett utvecklingsarbete går i mål. Projektet började för två år sedan när vi utarbetade nya målsättningar för framtidens produkter för att ligga i framkant med avseende på teknik och miljö. Den nya filmen är konkurrenskraftig och vi tror att produkten kommer att växa och ta marknadsandelar”, säger Anders Leidefalk, commercial manager på Riflex Film.

Riflex Film har redan fått kundorder på produkten, och har därför beslutat att starta produktion av den nya PVC-filmen som kommer att levereras under april 2011.

DEFLAMO har i samband med detta fått order på Apyrum. Ordern är på 1000 kg och är i ekonomiska termer inte i detta skede betydande. Den första orden kommer dock att följas av flera under året. Många andra PVC-tillverkare kan använda den nya Apyrumprodukten vilket kommer att leda till betydligt större volymer. DEFLAMO arbetar för närvarande med att skala upp produktionen för att säkerställa leveranser och förväntad efterfrågan.

-”Det är mycket glädjande för DEFLAMO att Riflex Film har nått så bra resultat och att de har beslutat att producera den nya PVC-filmen. Vi får därmed vår första industriella kund inom PVC-plast på vårt nyutvecklade Apyrumpulver. Ordern är en bekräftelse på att Apyrum är kommersiellt gångbart”, säger Fredrik Westin, VD på DEFLAMO.

Om Riflex Film

Riflex Film tillverkar flexibla PVC-filmer och folier. Tillverkningen sker i automatiserade industrianläggningar i Ronneby. Riflex Films styrka ligger i vår förmåga att kunna erbjuda ett brett sortiment med många olika tjocklekar och bredder i toppkvalité, allt anpassat till varje kunds specifika önskemål. Riflex Films ambition är hålla maximal effektivitet med ett stort utbud av kvalitativa produkter.

Om DEFLAMO

Bränder dödar tusentals människor. För att rädda liv och egendom används flamskyddsmedel i många material och produkter vi använder dagligen. Problemet är att de vanligaste flamskyddsmedlen är så giftiga att de också dödar, men på ett annat sätt. Bromerade kemikalier, som är grunden i de allra flesta av dagens flamskyddsmedel, är giftiga och svårnedbrytbara, vilket kommer att påverka liv och miljö negativt under lång tid.

DEFLAMO erbjuder ett säkert alternativ. Bolagets produkt Apyrum® är ett flamskyddsmedel med en unik miljöprofil som har potential att ersätta farliga flamskyddskemikalier världen över. Teknologin heter Apyrum® och Bolaget heter DEFLAMO.