Miljöinnovationen Scandinavian Enviro Systems bygger sin första fullskalefabrik. ”Efter 10 års utvecklingsarbete har vi nu äntligen fått klart för etablering av vår revolutionerande återvinningsteknik”. Klicka här för mer ur Pressmeddelandet

Detta säger Ola Ekman, VD för Scandinavian Enviro Systems AB (SES) som nu fått klart med finansieringen för etablering av sin första fabrik för återvinning av bildäck. Den patenterade tekniken är utvecklad av Bengt Sture Ershag från Piteå. Bolaget har verifierat tekniken både i mindre och större skala. Den första anläggningen kan till att börja med ta hand om 10.000 ton däck per år. Kapaciteten kommer att ökas till 30.000 ton de närmsta åren. Fabriken byggs i Håfreströms Företagspark i Åsenbruk, Dalsland.

”Vi har som enda bolag i världen lyckats utveckla en process som kan producera högvärdigt, återvunnet kimrök från däck som går att återanvända inom gummi/däcksindustrin. Bolaget återvinner 100% av materialet med mycket god lönsamhet och de övriga råvarorna är olja, stål och gas. Processen är sluten och mycket miljövänlig. Gasen används för att producera den egna energin. Teknologin bygger på en skonsam, termisk nedbrytning av materialet som ger en högvärdig kvalité”, säger Ola Ekman vidare.

Projekteringen är redan igång. Byggstarten blir i vår och fabriken står färdig i Åsensbruk vid årsskiftet. Det finns ett mycket stort internationellt intresse för etablering av anläggningar runt om i världen och man förhandlar redan med flera intresserade köpare. Enviro Systems har även forskat kring och testat ett tiotal andra organiska material i denna process med mycket goda resultat. Bolaget har samarbete med flera högskolor och stora återvinningsbolag i Skandinavien.

Scandinavian Enviro Systems AB:s process är med på listan över världens mest hållbara teknologier ”Sustainable 100” och har varit i final 2009 och 2010 i ”Globe Award” som belönar hållbar teknik globalt. Bolaget är dessutom med på listan över Skandinaviens mest intressanta investeringar inom miljöteknik ”Cleantech 50”. Största ägare i bolaget är KL Ventures AB, Hans Andersson Group AB, Håfreströms Företagspark AB (ingår i Arctic Paper koncernen) och grundarna. Finansieringen har möjliggjorts genom Exportkreditnämndens (EKN) garantier som stödjer företag med exportpotential.