Miljöinnovationen EcoNox presenterar två klimatsmarta betongplattor för offentlig miljö. De heter Siena EcoNox och Bya-sten EcoNox.  Plattorna omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga salter, vilka sköljs bort vid regn. Bra grej med kul namn. Piazza del Campo i Siena tycker jag är en av vräldens vackraste offetnliga miljöer. Klicka här för mer information!

Starka Betongindustrier första tillverkare av dessa plattor. De passar utmärkt i stadsmiljöer med mycket avgaser. Därför fick Starka Årets Miljöpris 2010 av Tidskriften Betong. Efter mätning av plattornas funktion visar Malmö Stads slutrapport på minskad kvävedioxidhalt med 15 procent under dagtid. Det vilket motsvarar en minskning av trafikflödet med cirka 2 000 bilar pe

I starkt trafikerad stadsmiljö frigörs bland annat kväveoxider (NOx) från gatutrafiken. De klimatsmarta plattorna beläggs med TioMix, ett fotokatalytiskt tillsatsmaterial. Det omvandlar  kväveoxiden till ofarliga salter (nitrater) som sköljs bort vid nästa regn. Den fotokatalytiska reaktionen fortgår utan att Titandioxiden förbrukas och effekten kvarstår under markbeläggningens hela livslängd.

Enligt Tomas Ohlsson, Malmö Stads projektledare i försöket med EcoNox-plattor vid den stark trafikerade Amiralsgatan i Malmö, kommer även Värnhemstorget att få luftrenande plattor i samband med ombyggnaden av bussangöringarna.

FAKTA
EcoNox-plattorna bryter ned kväveoxider (NOx) samt till viss del organisk smuts med hjälp UV-strålar. Naturligt dagsljus räcker för att sätta igång den fotokatalytiska processen. Halten av kväveoxider kan reduceras med en tredjedel. Fotokatalysen omvandlar kväveoxider till ofarliga salter (nitrater).
Produkten förbrukas inte under processen, som fortgår under betongytans livstid. EcoNox-plattorna tillverkas av naturliga råvaror och är registrerade i Byggsektorns Bastaregister. EcoNox-plattorna är certifierade enligt TX Active® av Cementa AB.