Miljöinnovationen Combcut når äntligen marknaden. Härligt! Jonas Carlsson utvecklat en mekanisk, modern och innovativ ogrässkärare för att lösa utmaningarna med sitt eget jordbruk som han vill skall vara ekologiskt och giftfritt.

Jonas var finalist i tävlingen Miljöinnovation 2006. Översta bilden visar hur Combcut sänks ner i grödan. Den under att den tunnare grödan passerar oskadd genom de fasta skären. Den tredje att det grövre ogräset klipps av eller skadas allvarligt. 

Det var också det som gav namnet JustCommonSense, eller vanligt sunt bondförnuft helt enkelt säger Jonas. Mitt mål har alltid varit att utveckla jordbruket på min egen gård, där miljövänligt och ekologisk är ledord.  Nu tar vi nästa steg och vill att fler skall upptäcka Combcut och tar hjälp av bl.a. CleanTech Region som samarbetspartner för att hitta kunder, partner och kapital samt komma igång med export till andra marknader.

–       Utvecklingen av Ogrässkären CombCut har skett under många år. Stöd har kommit från partner som LRF Innova, Länsstyrelsen Blekinge, Almi, SLU Ekoforsk, Alnarp Innovation, Blekinge Business Incubator. CombCut är patenterad och skyddad.