Miljöinnovationen Paxymer har i FN-rapport visats vara fri från långlivade kemikalier (s.k. POPs. Projektet ska ge konsumenter och industri möjligheter att välja material utan POPs. Det är ett initiativ från UNEP (FNs miljöprogram). Ett objektivt testinstitut testar för dessa substanser enligt de mest exakta metoder som finns idag.

På bilden från invigningen av fabriken närmast Ann-Christin och Swaraj Paul, PP Polymer. och i bakgrunden Ethel Forsberg, GD Kemikalieinspektionen och Björn Albinsson, Myndigheten för säkerhet och beredskap. 

Projektet går betydligt längre än dagens lagstiftning. Det ska lyfta fram företag som löper linan ut och har ett verkligt miljö- och hälsoengagemang i sin utveckling. Paxymer har alltid arbetat för att eliminera bio-ackumulerande, hormonstörande och cancerogena ämnen.

”Vi är mycket stolta över att vara med i det här projektet, det är efter dessa kriterier vi alltid arbetat. Vi har länge sagt att ett av de stora problemen är att konsumenten eller företaget inte ens vet om att de köper produkter som innehåller de här ämnena. Certifieringar där objektiva aktörer får styrka det leverantörerna hävdar är en mycket viktig del i att få bukt med problemen.” säger Amit Paul, VD för Paxymer AB.

Klicka här för mer om Stockholmskonventionen och om Paxymer samt länk till tidigare Paxymerinlägg:

Faktaruta

Stockholm konventionen och POPs

Stockholm konventionen är en överenskommelse som gäller giftiga och persistenta substanser. En frivillig överenskommelse mellan stater som arbetar för att få bukt med problemen kring de farliga kemikalier som idag blir kvar i våra kroppar. Listan innehåller 28 ämnen som bland annat PFOS, PDBE, Bisfenol-A, PCB och DDT.

Secretariat of the Stockholm Convention
är organiserat under UNEP (United Nations Environment Programme) som arbetar med implementeringen av konventionen i medlemsstaterna. Följande text är taget ur det memorandum som vi signerat i samband med att vi gick med i testprojektet: ” Stockholm convention POPs-free Products Pilot project is lead by the Secretariat of the Stockholm Convention a part of the United Nations Environment program. Paxymer IN-103 has been tested as a part of the project and does not contain tested substances to the defined detection limit.”

Paxymer är ett innovativt svenskt bolag som utmanar existerande lösningar inom flamskydd. Produkten med samma namn tar eliminerar halogener och andra gifter, samt kontrollerar hela brandprocessen för att öka säkerheten för användaren. Det patenterade systemet tar sig an ett av vår tids största problem: spridningen av långlivade miljögifter i naturen.

Paxymer är ett patenterat, giftfritt flamskydd för polyolefiner. Det är designat för att lösa problematiken kring brinnande plastmaterial. Paxymer är helt fritt från brom, klor, andra halogener, liksom antimon. Det innehåller heller inga andra ämnen som idag befaras vara förknippade med hälsorisk. Paxymer åstadkommer det som de flesta hävdar inte är möjligt – att kombinera miljö, hälsa och säkerhet med funktionalitet.

Länk till tidigare inlägg om Paxymer: http://ecoinnovation.se/?s=paxymer