LightLab, vår länk KvicksilvfriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn, och Wallenius Water AB har undertecknat en avsiktsförklaring.  Det senare är  ett av världens ledande miljöteknikföretag för inom kemikaliefri vattenrening. De ska undersöka möjligheten att använda LightLabs belysningsteknologi i vissa av Wallenius Waters framtida produkter för vattenrening. Slutsatser av undersökningen förväntas under andra halvåret i år.

– Vi som miljöteknikföretag med fokus på belysningslösningar ser detta samarbete med ett av världens ledande miljöteknikföretag inom kemikaliefri vattenrening som mycket spännande, säger Jan-Erik Lennefalk, VD på LightLab.

Lightlab gläder regelbundet våra besökare med hoppfulla miljönyheter. Du hittar dem på: http://ecoinnovation.se/?s=Lightlab

Företaget har flera gånger varit med och till och med vunnit omröstningar om månadens bästa miljönyhet. I februari 2009 gjorde vi en fördjupad presentation av det. http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lightlab-mer-om

Vi har också uppmärksammat Lightlab i en krönika för Uppfinnaren & Konstruktören: Bästa €uron för företaget: http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/kronika-den-basta-euron-for-foretaget