Klimatbetong, SäljEgenEl eller FN-certifiering av Flamskydd? Vilken blir bästa svenska miljönyhet i mars 2011? Eco Innovation har nominerat tre kandidater för webröstning om bästa svenska miljönyhet i mars: EcoNox Klimatsmarta betongplattor, DinEls system för att köpa kundens överskottsel, och UNEP-intyg för flamskyddande Paxymer. Rösta på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! 

EcoNox presenterar två klimatsmarta betongplattor för offentlig miljö. De omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga salter som sköljs bort av regn. I starkt trafikerad stadsmiljö frigörs bland annat kväveoxider (NOx) från gatutrafiken. Naturligt dagsljus räcker för att sätta igång den fotokatalytiska processen. Halten av kväveoxider kan reduceras med en tredjedel. Det är EcoNox bild. Rösta på klimatbetong!

 Gör Din egen el och sälj resten på nätet. Under särskilt soliga eller blåsiga dagar kan en egen elanläggning producerar mer el än vad hushållet konsumerar. Då skickas överskottselen in i elnätet. Varje månad kvittas sedan överskottet mot den mängd el som köpts från DinEl och på så vis minskar hushållets elkostnader. DinEls bild visar Martin Rokka på Brännö i Göteborgs skärgård är DinEls första kund på avtalskonceptet EgenEl.  Rösta på SäljEgenEl!

Flamskyddsmedlet Paxymer har i EN FN-rapport visats vara fri från långlivade kemikalier (s.k. POPs). konsumenter och industri ska få möjligheter att välja material utan POPs. Det är ett initiativ från UNEP (FNs miljöprogram). Ett objektivt testinstitut testar för dessa substanser enligt de mest exakta metoder som finns idag. Bilden är från invigningen av Paxymers fabrik.  Rösta på Paxymer!

Omröstningen stänger söndagen 17:e april kl. 20.00. Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! Du är också välkommen att påverka andra genom att klicka på Comments nedan och skriva varför Du tycker just din favoritnyhet är bäst! Klicka här för länkar till inläggen om nyheterna!

Länk till inlägg:

EcoNox: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/klimatsmarta-betongplattor

Din El: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/dinel-elproduktion

Paxymer: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljoinnovationen-paxymer