Gyproc lanserar en miljöinnovation. Det är  ett akustikundertak som reducerar formaldehydkoncentrationen i byggnader med upp till 70 %. Produkten heter Gyptone Activ’Air ™. (Företagets bild)

Formaldehyd irriterar ögon och luftvägar. Inandning kan ge hosta, heshet, huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet samt i svårare fall kramp i struphuvudet och lungskador. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Formaldehyd är sensibiliserande. Formaldehyd är allergi– och cancerframkallande enligt kemikalieinspektionen. Klicka här för mer information.

Activ’Air är det första akustikundertaket i sitt slag som förbättrar inomhusluftens kvalitet och rumsakustiken samtidigt. Det är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till oskadliga, inaktiva bindningar. Det minskar risken för ohälsa hos människor. Produkten är särskilt bra för  förskolor, skolor och sjukhus, med höga krav på en sund inomhusmiljö. Samtidigt har det mycket goda akustiska egenskaper med lång efterklangstid, säger Göran Larsson, försäljningschef för Gyproc.

Activ’Air-teknologins verkningsgrad är testad vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium. Testerna visar att Activ’Air bryter ned upp till 70 % av formadehydkoncentrationen i en kontrollerad testmiljö. Detta bidrar till att uppfylla WHOs rekommenderade gränsvärden av formaldehydkoncentration. Dessutom tillverkas Gyptone undertak till stor del av återvunnet material, vilket även bidrar till att uppfylla kriterierna i Green Building´s certifieringsprogram.