Omslaget påminner om en musiktidning. Innehållet i årets första nummer av Uppfinnaren & Konstruktören är som en symfoni av positiva nyheter och matnyttiga kunskaper. Du kan hitta en del artiklar på nätet, länk i slutet av inlägget. Jag markerar dem med WWW i inlägget.

Det är ju verkligen en musikuppfinning det gäller. Att stämma en gitarr helt rätt är praktiskt taget omöjligt. Man måste kompromissa. Genom att ändra formen på gitarrens band har Anders Thidell skapat en gitarr som spelar renare än någon föregångare. WWW.

Håkan Lans är ju kanske Sveriges mest kände uppfinnare Hans STDMA-patent(Self organising Time Division Multiple Acces) ligger till grund för både flygets och sjöfartens världsstandards.

Tekniken gör det möjligt att via mkt korta radiomeddelanden och bildskärm både synas och se andra i sin närhet.  I åratal har många företag använt sig av STDMA utan att betala licensavgifter. En del företag har dock betalat. Nu håller en kammaråklagare i Stockholm på med en förundersökning gentemot företag som använt med inte betalat för intrång i Håkan Lans navigationspatent. WWW.

Per-Gunnar Eriksson (PG) är ännu en innovatör som får hjälp av domstol. Han vann landets främsta innovationspris, SKAPA-priset med en värmeväxlare. Ett bolag bildades för att utnyttja hans patent. När bolaget inte längre hade rätt till patenten såldes bolaget inkl. patent trots att det var förbjudet enligt aktieägaravtalet. PG påtalade felet för Styrelseordföranden som svarad: ”Stäm mig då!” Det tog 10 år innan HD slog fast hans rätt. 

Easylift har tagits fram av länssjukvårdaren Magnus Danielsson. Han ville förbättra de för sjukvårdare mest belastande bärmomenten. Lösningen blev en bärsele special att fördela tyngden med. Den lägger tyngden på axlarna men styrs med fingertopparna.

Min krönika i detta nummer berättar att flera ytterst små företag har lyckats får stöd av EU-programmet LIFE. Den hittar Du här: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/lifeexempel 

Hjälp kunden förstå Din produkt. Det heter del 22 i Universitetslektor Björn Aréns artikelserie om produktutveckling. Han berättar bla om hur uttrycket ketchupeffekten kom till. Ur glasflaskor kom först nästan inget och sedan alldeles för mycket när man började skaka dem. Då lanserades plastflaskan med munstycke så det går att klämma ut lagom mängd. WWW.

Grottmannens attityd till innovationer lever än. Det skriver innovationsgurun Wilhelm Welin (WW) i del 5 och 6 av sin artikelserie med Lärdomar ur det förgångna. Men han börjar i närtid med ett exempel på vad omorganisationer och kortsiktigt perspektiv kan betyda.

På 80-talet skapades profitcenterorganisationer i företag. Han kom med en idé till chefen för profitcentret som frågade: Hur lång tid det tar till säljbar produkt. På svaret 3-5 år replikerade han: ”3-5 år? Om inte mitt profitcenter når koncernens lönsamhetsmål inom 6 månader har jag inget jobb kvar!”

Mycket händer på vägen i utvecklingen fortsätter WW. Innovatören är beroende av vänner och måste veta vilka fienderna är. När morsealfabetet och den elektriska telegrafen var klart 1838 hade USA.s regering bestämt att hos begära ett anslag för en telegraflinje. Alla trodde det var en renformalitet. Men Generalpostdirektören var rädd för konkurrens och därför emot det. Det dröjde till 1842 innan medlen beviljades.

Ett annat exempel var den första propellern 1828 avJoseph Ressel i Trieste. Den provades framgångsrikt på en båt vars ångpanna då exploderade. Hamnpolisen struntade i att ångpannan inte påverkades av propellern och förbjöd alla vidare försök. John Ericsson fick i stället patentet och en propellerdriven båt besökte första gången Trieste 1840.

Modellen är ett avgörande steg på vägen från idé till färdig produkt. Svante Bengtsson, VD för Rehact AB säger att det bland annat var en välgjord modell (bilden ovan) som fick fart på intresset för företagets innovation. Rehact är vår länk EnergiSparTakKylaFotvarm i kategorin EffektivMtrlEnergi. WWW.

Gå till http://www.uppfinnaren.com/ så hittar Du artiklarna. Där kan Du också beställa en prenumeration.